Archive for mei, 2012

Schaker Cris Jellema wint KNOF

Het open kampioenschap schaken van Noordoost Friesland 2012 is op de laatste speeldag behaald door Cris Jolmer Jellema uit Dokkum. In de bovenzaal van hotel Van der Meer versloeg hij Alle Vlasma, die lange tijd op winst stond maar ineens een stuk wegblunderde.

Concurrent Jan Odijk had het onverwacht moeilijk tegen Bernard Keizer. Deze won met zijn dame een pion via een fantasie-opening en bouwde geleidelijk een overwicht op. Maar na verlies van zijn pluspion bood hij remise aan, hetgeen Odijk aanvaardde.

Twee andere titel gegadigden speelden tegen elkaar. Jan Posch uit Oudega begon goed tegen Christiaan Houpst – KNOF-winnaar 2011 uit Kootstertille – maar zette zijn aanvalsplannen niet door. Er ontspon zich een spannende, lange strijd. Uiteindelijk konden de drie pionnen van Posch niet op tegen de loper van Houpst. Door deze felbevochten winstpartij behaalde Houpst 5,5 punten uit 7 partijen, evenveel als Jellema. Gerekend naar weerstandspunten werd Jellema kampioen.

Verder werden er overtuigende overwinningen behaald door Douwe Kuipers, tegen Jan de Groot (Langezwaag), Luuk Pijl tegen Piet S. Hania en Durk Wassenaar tegen Marc de Jager(Bergum). Opvallend was de winst van Pieter van Kammen tegen Bauke Vroom. Hij won al snel een pion maar raakte daarna sterk in het nauw. Alleen dankzij een fout van Vroom won hij door mat op de achterste rij. Verder won Jos Visser van Theo de Jong

Spannende finale schaakkampioenschap

In de voorlaatste ronde van het Open kampioenschap van Noordoost Friesland liet favoriet Jan Odijk een lelijke steek vallen. Tegen de degelijke Cris Jellema vergaloppeerde hij zich al in de opening en mocht blij zijn met remise. Beide spelers kregen aan kop van de ranglijst gezelschap van Christiaan Houpst en Jan Posch. Houpst rekende af met Bernard Keizer, die ondanks materiaalachterstand sterk aanvallend speelde, maar na dameruil sportief opgaf. Posch had de handen vol aan de onberekenbare Luuk Pijl, maar won na een marathonpartij wel.

Van de volgers won ook Alle Vlasma. Hij kreeg tegen Jan de Groot een open lijn in handen voor zijn torens. Daarlangs forceerde hij mat, via een curieuze ‘dolle toren’. Durk Wassenaar wist een dubbelpion van Riemer Sinia maximaal uit te buiten, tot partijwinst. Dat lukte ook Piet Hania, nadat Theo de Jong al te speculatief een paard had geofferd.

Zo’n offer deed ook Jos Visser, tegen een ontketende Douwe Kuipers, die op zijn beurt enkele pionnen gaf, voor een overwegende stelling. Beide spelers besloten daarna vreedzaam tot remise. Verrassend was de winst van Marc de Jager tegen de op papier veel sterkere Bauke Vroom. Deze onderschatte echter een dame-aanval en kon al heel snel inpakken.

Op dinsdagavond 22 mei wordt duidelijk wie van het kwartet leiders zich KNOF-winnaar 2012 mag noemen. Cris Jellema treft dan zijn oud-dorpsgenoot uit Hantum, Alle Vlasma, terwijl Jan Odijk van Bernard Keizer moet kunnen winnen. Zwaardere tegenstanders hebben Christiaan Houpst en Jan Posch. Zij treffen elkaar! Remise zal niet genoeg zijn.

Jan Odijk kansrijk voor schaaktitel

Na het verlies van zijn clubkampioenschap aan Gerben van der Heide heeft Jan Odijk nu kansen op de open Dokkumer titel. Hij versloeg in de vijfde ronde op overtuigende wijze Bauke Vroom. Maar liefst twee vrijpionnen stonden op promoveren, tot koningin.

Zijn grootste concurrenten, Christiaan Houpst en Cris J. Jellema, kwamen niet verder dan remise, tegen elkaar. Dit gebeurde wel na felle strijd, gevolgd door een evenwichtig toreneindspel. Bernard Keizer won wel, van Pieter van Kammen, zij het onverdiend. Want de hele partij moest hij verdedigen, met zelfs een keer alle stukken op de achterlijn. Maar enkele zwakke zetten van Pieter brachten hem in het zadel. Rechtvaardig was wel de winst van Luuk Pijl op Durk Wassenaar. Pijl won door een betere pionnenstructuur en verdubbeling van zijn torens.

Vuurwerk was er op het bord van Theo de Jong en Alle Vlasma. Maar grootscheeps afruilen door De Jong en onduidelijke torenmogelijkheden voor Vlasma leidden tot remise. Jan de Groot ging tegen Riemer Sinia door het oog van de naald. Hij overleefde zowel een paar sluwe trucs na de opening als een dreigende pionpromotie aan het slot. Doordat Sinia een felle tegenaanval onderschatte won De Groot alsnog.

Piet S. Hania moest tegen Marc de Jager al zijn verdedigingskunst uit de kast halen. Zelfs met een stuk minder bereikte hij de remisehaven. Dat lukte Roland van der Veen tegen Jos Visser niet, hoe lang hij ook tegenstribbelde.

Cris Jellema verslaat Jan Posch

In het open schaakkampioenschap van Dokkum ging de ongeslagen lijstaanvoerder Jan Posch (Oudega) hard onderuit. Cris J. Jellema zocht tegen hem meteen de aanval en ruilde een paard voor drie pionnen. Uiteindelijk promoveerde een hiervan tot koningin, genoeg voor partijwinst. Jellema leidt ook het klassement, voor Jan Odijk. Deze behaalde een regelmatige overwinning op Theo de Jong.

Van de andere volgers zorgden Luuk Pijl en Christiaan Houpst (Kootstertille) voor veel spektakel. Ondanks materiaalachterstand speelde Pijl vol op de aanval. Maar rekenaar Houpst verdedigde secuur en won op de counter. Dat lukte Bernard Keizer (Anjum) niet, tegen de ook al aanvallende Bauke Vroom. Hij haalde weliswaar ongeschonden de tijdcontrole maar nam daarna remise aan, in een scherpe stelling met veel lichte stukken.

Ook Alle Vlasma en Durk Wassenaar berustten in remise, na een zogenaamde Koningsindische hutspot. Er vielen ook knappe winstpartijen te noteren. Riemer Sinia greep vanaf het begin het initiatief en gaf Jos Visser (Ee) de hele partij geen enkele tegenkans.

Marc de Jager (Burgum) gunde Douwe Kuipers zelfs niet een normale partij. Met een soort van verlengd herdersmat won hij al na acht zetten. De andere partijen waren vooral evenwichtig en ingewikkeld. Pieter van Kammen won tenslotte door een afruilfout van Jan de Groot. Ido Elsinga en Piet Hania bestookten elkaar over en weer met offers, maar namen uiteindelijk genoegen met remise.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief