Archive for januari, 2014

Kostbare punten voor de Donger

In de strijd tegen degradatie heeft sc de Donger vorige week dinsdag uitermate goede zaken gedaan. De Dokkumers wonnen de uitwedstrijd tegen Schaakcombinatie Leeuwarden. De lange schaakavond begon voor de Donger overigens in mineur: Douwe Kuipers verloor binnen de kortste keren. Gelukkig zette Cris Jellema dit al vlot weer recht door een stuk te veroveren en zo zijn partij te beslissen. Na de snelle remise van Christiaan Houpst bleef de strijd in evenwicht. Aan het eerste bord speelde nieuw lid Robert Stallinga uit Ferwerd een solide partij. Door de rokade van zijn tegenstander te verhinderen won hij wat materiaal en veel ruimte. Na dreigingen van mat of stukverlies hield zijn tegenstander het voor gezien. Ook Olaf Cliteur kwam aanvallend beter uit de startblokken dan z´n opponent. Na een stukoffer kreeg hij zowel groot positioneel- als materieel voordeel en liet hij zijn tegenstander niet meer los. Aan het laatste bord leek Alle Vlasma geen potten te kunnen breken. Toen hij echter een vrijpion kreeg en met promotie tot dame dreigde kon hij toch de beslissende winstpartij voor het team incasseren. Daarna konden Wesley Kooistra en Jan Odijk rustig op remise aankoersen en de einduitslag 5,5-2,5 op het scorebord zetten.

Uitslagen
1 Robert Stallinga-Abe Willemsma 1-0
2 Christiaan Houpst-Peter Brouwer remise
3 Olaf Cliteur-Rene Wolfslag 1-0
4 Wesley Kooistra-Michiel Takkebos remise
5Jan Odijk –Ifran Njimcevic remise
6 Cris Jellema-Wietse Hoekstra 1-0
7 Douwe Kuipers – Auke de Jong 0-1
8 Alle Vlasma -Theo Jellesma 1-0

Vader en dochter Fluit heersen op schaakdag Dokkum

De 44e editie van het districtstoernooi in Dokkum is gewonnen door Johnny Fluit uit St. Annaparochie. De oud-kampioen van Friesland  had in de IJsherberg trouwens de handen vol aan Gerben van der Heide uit Dokkum. In de hoofdklasse boog deze pas het hoofd na een snelschaakbarrage. De eerste klasse werd een prooi voor Dokkumer Jos Boers. Hij plaatste zich als beste nummer twee – naast  drie poulewinnaars – voor de strijd om de wisselbeker. Deze snelschaakfinale won hij resoluut. In de tweede klasse was de jonge Sylvia Fluit de hele dag goed op dreef en won haar poule ongeslagen. In de finale versloeg zij ook de winnaar van vorig jaar, Auke van der Zee, uit Damwoude.

Bernard Keizer uit Oostrum prolongeerde zijn titel in het Fries snelschaakkampioenschap voor 60-plussers. In de finale klopte hij Douwe Kuipers uit  Holwerd.

In de verschillende poules werden de vleesprijzen als volgt verdeeld:

1A: 1.Alle Vlasma, Dokkum , 2. Jos Boers, Dokkum

1B: 1.Cris-Jolmer Jellema, Dokkum 2. Nathalie Steringa, Damwoude

1C: 1.Pieter Rekker, Damwoude  2. Douwe Tjerkstra, Workum

2A. 1.Auke van der Zee, Damwoude 2. Pé Kooistra, Dokkum

2B. 1. Sylvia Fluit, St. Annaparochie  2. Patrick Keizer, Bornwird

3B. Jan Kloosterman, Twijzelerheide, 2. Wim Reijnders, Burdaard

De organiserende vereniging sprak haar dank uit aan de meewerkende sponsoren en kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi.   

20140125_180208

Schaakdag Dokkum

Zaterdag 25 januari as. houdt schaakclub De Donger weer  haar jaarlijkse districtstoernooi. Het is bedoeld voor zowel clubspelers als huisschakkers en heeft aantrekkelijke vleesprijzen.. Men speelt in viertallen, waarbij de partijen uiterlijk twee uur duren. Als bijprogramma wordt het Fries snelschaakkampioenschap voor 60-plussers gespeeld. Winnaar vorig jaar was Bernard Keizer uit Oostrum. Ook is er het traditionele toernooiprobleem, een tweezet, gecomponeerd door Sytse de Boer uit Burdaard. Het geheel duurt van 10 tot 17 uur. De inleg bedraagt vijf euro. Plaats van handeling is de sfeervolle IJsherberg, Harddraversdijk, Dokkum. Men kan zich opgeven bij Wim Reijnders, tel. 0519-840032 / wreijnders1951@hotmail.com of Douwe de Groot, tel. 06-27474577.

Sjouke Dijkstra winnaar Grand Prix jeugdtoernooi De Donger

Ondanks de concurrentie van een gelijksoortig jongerentoernooi in Hoogeveen zijn vandaag uit geheel Friesland weer veel kinderen naar Dokkum gekomen om deel te nemen aan ons jaarlijks jeugdevenement . Voor het eerst wordt nu gespeeld in een school n.l. CBS de Regenboog , ook om in de toekomst een betere aansluiting te vinden in de jeugdopleidingen . Genoemde school levert al gelijk 8 deelnemers met verder veel kinderen uit Midden-Friesland met name uit Sneek & Akkrum. Intern is het toernooi uitstekend voorbereid met ruim voldoende tafelbegeleiding aangevuld door de dames Bakker & Haarsma van de Regenboog die speelruimte, meubilair en overige faciliteiten aanbieden en op voortreffelijke wijze de horeca-functie invullen , waarvoor veel dank. De prijzen zijn ingekocht bij een sponsor van de Donger en bestaan uit bekers voor de beste 3 schakers per groep en herinneringsvaantjes voor iedereen die deelneemt. Bij inschrijving ontvangt iedere deelnemer verder het toernooiboekje met alle wedstrijdreglementen en advertenties van een 60-tal sponsors van de Donger + Wilhelmina-pepermuntjes van adverteerder Fortuin Dockum B.V.
 
Na het welkomstwoordje door voorzitter Bernard Keizer kan het schaakgebeuren starten op basis van de groepsindeling die aan de hand van de speelsterktes voorafgaand is gemaakt door de Friese Schaakbond. De sfeer is gedurende de gehele middag super-ongedwongen waarbij de aanwezige ouders/begeleiders zich uitstekend vermaken middels onderlinge gesprekken en het observeren van de lopende partijen. De Donger-lid Alle Vlasma is niet alleen aanwezig als tafelbegeleider van de sterkste groep , maar tevens als hoofdscheidsrechter en fotograaf. Wat gedurende de middag opvalt is het enorme enthousiasme van alle kinderen , hun sportiviteit , hun discipline en hun "haast" weer snel de volgende ronde te mogen spelen. Vertederend is ook de binnenkomst en de beleving van good old Piet Sjoerd Hania halfverwege de middag. Gezien alle positieve ervaringen spreekt het bestuur van de Donger de hoop uit ook volgend jaar dit toernooi te mogen organiseren op dezelfde locatie , hopelijk met nog wat meer deelnemers(sters). Na afloop van het speelschema volgt de prijsuitreiking per groep, die verricht wordt door de betrokken tafelleider ; ouders & supporters leggen dit gebeuren spontaan vast op de gevoelige plaat. Iedereen gaat tegen vijven met een erg tevreden gevoel huiswaarts . Tot in 2015!!!
 
Tenslotte volgt nog een overzicht van de bekerwinnaars in de belangrijkste groepen:
 
Groep A :   1)      Sjouke Dijkstra    2)       Job Lindeboom       3) Jan Hoekstra
 
Groep B :   1)      Niels Okkema     2)       Femke Koning        3) Janko Eelsingh
 
Groep C* :  1)      Erben Hof           2)       Stefan Veltman       3) Jelle Hoekstra
 
Groep D :   1)      Remco Fennema     2)   Piter Vellinga         3) Hessel Stokman
 
Groep E:    1)      William Bakker        2)   Lucas Holl             3) Sven Rotteveel
 
 
*Vermeldenswaardig is hier een gelijke puntenscore bij maar liefst 5 schakers(sters) wat noopt tot een zeer lange evaluatie van ondelinge en SB-scores om uiteindelijk te komen tot de posities 2 & 3 in deze groep op basis van het nu geldende reglement. 
 

P1010043 P1010044 P1010045 P1010046 P1010047 P1010051 P1010052 P1010053 P1010054 P1010056 P1010057 P1010058 P1010059 P1010060

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief