Archive for februari, 2015

De Donger 3 speelt op de valreep knap gelijk tegen de Hynste Sprong

Met een half uur vertraging arriveert het viertal uit St. Nicolaasga vanwege problemen in het zoeken naar H.R.C. v/de Meer ; de Donger wacht sportief af en zet de klokken pas aan nadat de gasten hun plaats gevonden hebben ; de thuisclub speelt in een tactische opstelling met de beste schakers op de laatste 2 borden ; gaat dit wel goed uitpakken is de vraag?

Op het eerste bord ontmoet onze jeugdige Patrick Keizer de sluwe schaker Sediq Hashemie (rating 1261) : alhoewel de laatste vrij defensief van start gaat wint hij na wat gelijkmatige stukkenuitruil vrij plotseling 2 extra pionnen via een gecombineerde aanval met dame & paard; tot overmaat van ramp leidt deze attack middels wat slimme zetten tot een onontkoombaar matnet ; binnen het uur staat de Donger al op een 1-0 achterstand ; dit valt niet echt mee.

Op bord 3 speelt onze Theo de Jong aanvankelijk een gelijkopgaande partij tegen naamgenoot Thijs de Jong (ELO 1378 = redelijk in lijn met die van Theo) ; dan opeens na circa 1,5 uur is er vuurwerk in de gecompliceerde stelling : na schaak door de Hynste Sprong verliest Theo de dame na een zeer ongelukkige paardenzet ; ook hier weer een schokkend voorbeeld van plotselinge volledige schaakblindheid ; gevolg is wel dat de Donger nu al twee volle punten achterstaat , dit dreigt een fiasco te worden.
Tot ons aller gerustheid schaakt de ervaren Roland v/d Veen op bord 4 een zeer solide partij tegen Piet Keestra met een bescheiden rating van 1071;  al vrij snel verovert Roland een volle toren met nog een extra pionnetje en als daar in het middenspel nog een loper bijkomt is de strijd vlot gestreden : Piet geeft het maar op , de Donger is weer in de wedstrijd , nu 1-2 achter , er is weer hoop , ook voor het talrijke thuispubliek nadat de interne competitie vrijwel beëindigd is.
Alles komt nu op de schouders van onze good-old Jaap v/d Pol die op het tweede bord een lange strijd voert tegen de qua rating veel sterkere de Hynste Sprong captain Evert Schaap (ELO 1529!!!) ; er verdwijnen gaandeweg het duel gelijkmatig stukken van het bord met uiteindelijk voor beide kemphanen een loper + 6 pionnen over ; het lijkt een onvermijdelijk remise te worden , maar dat is slechts schijn want  Evert zet z’n pionnen precies op de kleur van Jaap’s loper , hetgeen slimme Jaap van zijn kant juist vermijdt. Deze stelling is een kolfje naar de schaakhand van onze Jaap die heel vernuftig z’n koning in de vijandige stelling brengt en dan met hulp van z’n loper een pion extra opsoupeert met uitzicht op nog meer pionnenbuit : gedesillusioneerd geeft Evert op , echt een superprestatie van nestor Jaap!!! Eindstand 2-2 , iedereen is uiteindelijk tevreden en de terugreis naar Zuid-Friesland kan tegen 11-en aanvangen.
Een zeer leuke schaakavond wat mij betreft en de goede spirit met een fikse portie vechtlust zit nog steeds in ons team.
Wim Reijnders
Captain de Donger 3.

Bauke Vroom verslaat clubkampioen Cris Jellema

Na het winnen van de 2e periodetitel leek Cris J. Jellema rechtstreeks af te gaan op prolongatie van zijn kampioenschap. Uitgerekend de man uit-vorm Bauke Vroom stak hier een stokje voor. Lange tijd leek het daar niet op: beide witte torens drongen ver op terwijl de zwarte dame stond ingesloten. Maar een massale afruil redde het zwarte samenraapsel. Op zijn beurt moest daarna een wit paard werkloos toezien hoe de witte pionnen onbeschermd waren. Hun aftocht betekende het verlies van de partij.

Ook oud-kampioen Durk Wassenaar moest capituleren. Aan een mislukte opening tegen Pieter van Kammen hield hij twee dubbelpionnen over, waarna beide zwarte paarden vrij spel kregen. Na verlies van een toren geloofde hij het verder wel. Ditzelfde lot trof Alle Vlasma. Tegen Gosse Wiersma kwam hij weliswaar voordelig uit de opening, maar overspeelde daarna zijn hand. Torenverlies werd hem noodlottig. Omgekeerd waren het de witte torens van Bernard Keizer die Roland van der Veen tot opgave dwongen. Beide combattanten speelden creatief, waarbij mooie wendingen en complicaties elkaar opvolgden. Zwart kreeg na uren zwoegen de overhand, maar wit trok aan het langste eind. In een regelmatige partij wist Christiaan Houpst de koning van Peter Smit – na diens keurige rokade – zo in te sluiten dat redding onmogelijk werd.

Overige uitslagen: P. Kooistra – Koopmans 0-1, Visser – de Jong remise, Van der Pol – Hania 0-1 R., Pijl – Kuipers 1-0, J. de Groot – van Bolhuis 1-0, Venema – P. Keizer 0-1.

De Donger 3 delft ook het onderspit tegen F-Pion 3

Na de afstraffing vorige maand thuis tegen Steenwijk toog ons derde team donderdagavond optimistisch richting Franeker om de negatieve spiraal om te buigen ; we kwamen om het zachtjes uit te drukken nogal bedrogen uit in de voormalige universiteitsstad . Een korte impressie van het wel en wee op de 4 borden in de bovenzaal van het vroegere kaatscafe de Bogt fen Gune:

op het laatste bord startte onze nestor Jaap v/d Pol tegen de qua rating gelijkwaardige Anton Dijkstra (1325) aanvankelijk voortvarend ; de zwarte koningin had weliswaar weinig veilige speelvelden maar soupeerde toch plotseling 2 vijandige pionnetjes op na een onverwacht schaakje ; wit bleef jagen op de zwarte dame die in het middenspel op een gegeven moment nog maar 1 safe plek vond ; ondertussen waren de witte torens positioneel wel heel sterk opgedrongen en bedreigden 2 pionnen . Dan na een gecompliceeerde uitruil verliest Jaap zomaar een loper ; hij overziet zijn hopeloze stelling en geeft ontgoocheld op , hij was zo goed begonnen , dus 0-1 achter.

Op bord 2 schaakte onze jonge Patrick Keizer tegen de ervaren rot Willem Niessen (met een veel hogere rating n.l. 1464) : er worden nogal wat stukken afgeruild , maar helaas komt Patrick in al dat geweld kwaliteit achter (loper tegen toren) ; P-pion voert de druk geleidelijk op en dreigt te gaan winnen . Het pleit voor Patrick dat hij moedig volhoudt en dan toch ineens de kwaliteit weer helemaal egaliseert na een zeer slim schaakje via het paard. Nu resteert een volledig gelijke stelling wat uiteindelijk leidt tot een remise-voorstel door de F-Pion speler , wat Patrick terecht accepteert.

Ondertussen vecht heit Roland v/d Veen op het eerste bord tegen het jeugdtalent Wibo van Bussel (nu al een ELO van 1582!!!) ; al van meet af aan tovert Wibo de ene na de andere briljante zet uit de hoge hoed en verovert al schakende 2 pluspionnen en een wit paard na een heel vernuftig schaakzetje; in het middenspel worden nog wat zware stukken geruild en uiteindelijk staat Roland een volle toren achter en nog wat pionnen , teveel tegen een zo goede schaker , die echt een maatje te groot is voor de vierde klasse ; tussenstand nu : 2,5 tegen 0,5 voor F-Pion , de nederlaag is al daar.

Het is al bijna half elf en op het bord 3 waar Theo de Jong schaakt tegen F-Pion captain Roeland v/d Pol (rating hoog – 1559) zijn pas enkele pionnen verdwenen , Theo heeft zelfs 1 pionnetje voordeel en de stelling oogt gecompliceerd en nog bij lange na niet beslist. Gezien wat er op de andere borden is gebeurd doet Theo het enige wat nu verstandig is : remise aanbieden en dat wordt natuurlijk aanvaard. Eindstand vanavond : 3-1 voor de thuisclub.

Na nog een sigaretje in het rookhok reisden we onder begeleiding van hevige sneeuwval terug naar Dokkum/Burdaard , weer een illusie armer ; gevreesd wordt dat we dit seizoen niet echt meedoen voor een koppositie in klasse 4 , echter de teamgeest blijft onveranderd OK.

Wim Reijnders

Teamcaptain de Donger 3.

Derde schaakcompetitie begonnen

Afgelopen dinsdag werd de 1e ronde van de de 3e schaakcompetitie gespeeld. De topper tussen Alle Vlasma en Cris Jellema werd een langdurig gevecht. Hoewel Vlasma een pion wist te winnen, gaf hij daarmee het initiatief uit handen. Zijn koningsstelling werd volop onder vuur genomen waarna in het eindspel Jellema met stukwinst de strijd besliste.

Douwe Kuipers speelde een prima partij tegen Durk Wassenaar, maar ging alsnog ten onder toen hij een kwaliteitsverlies over het hoofd zag. Bauke Vroom kon met zwart spelend tegen Piet Hania een aanval op wat zwakke plekken in Piet’s damevleugel inzetten waarna hij de strijd verlegde naar diens koningsvleugel. Hij forceerde daar al spoedig een opening waarna hij vrij vlot de winst kon forceren.

Pé Kooistra speelde een voorzichtige partij tegen Patrick Keizer vanwege zijn aanvallende capaciteiten. Door iets te roekeloos aan te vallen verspeelde Keizer echter een pion, gevolgd door een aftrekschaak van Kooistra waarop Keizer ineens een paard en een dame achterstond,waarna hij meteen de strijd staakte.

Frank van Bolhuis vertrouwde in zijn partij tegen Paula Holwerda op zijn sterke loperpaar, maar kon na dameruil geen bres slaan in de vijandelijke stelling waarna remise de juiste uitslag werd.

Overige uitslagen: Visser-Odijk 0-1;Van Kammen-Pijl 1-0;Koopmans-J. de Groot 1-0;Van der Veen-Wiersma ½-½;Smit-Venema 1-0;De Jong-Van der Pol ½-½

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief