Archive for the ‘Interne competitie’ Category

Bauke Vroom weer aan de leiding

Al speelt hij niet eens alle competitiewedstrijden, vanwege zijn werk, Bauke Vroom is wel alleen aan de leiding gekomen bij schaakclub De Donger. In ronde 11 versloeg hij vrij simpel de overmoedig aanvallende Douwe Kuipers.

Achtervolger Alle Vlasma moest tegen Pieter van Kammen berusten in remise. Na het afruilen van veel hout waren er ineens aan weerszijden geen aanvalskansen meer.

Runner-up Reitze Koopmans streed in een zoon-tegen-vader partij tegen heit Marten. Hij opende meteen fel aanvallend, forceerde dameruil en kreeg wat voordeel. Vele zetten later mocht Marten, na stukverlies door een penning, zijn zoon te feliciteren.

Bernard Keizer en Durk Wassenaar opereerden heel behoedzaam, waarbij eerstgenoemde  geruisloos toch een overwicht opbouwde. Pas nadat Wassenaar zijn koning en diens pionnengarde ver liet oprukken voltrokken beide vijandelijke lopers het vonnis.

Lange tijd had René Wijnstra tegen Gosse Wiersma het betere van het spel, maar wist niet toe te slaan. Na nog een gemiste kans in het eindspel bood hij Wiersma tenslotte gulhartig remise.

Te haastig spel typeert zowel Jaap van der Pol als Nils Venema. Ook nu flitste het spel heen en weer en vlogen de stukken er af. Al vlot creëerde Jaap een matdreiging met stukwinst, waarna Nils opgaf.

In een lange foutloze partij  kwam Jos Visser in het eindspel toch in het voordeel, net genoeg voor de winst tegen Frank van Bolhuis.

Overige uitslag: R. Sinia – P. Kooistra 1-0

Reitze Koopmans nadert lijstaanvoerders

De competitie van schaakclub De Donger is deze herfst ronduit spannend. Aan kop gaan Bauke Vroom en Alle Vlasma, met bijna evenveel punten. De derde plaats wordt verrassend ingenomen door Reitze Koopmans, vóór de cracks Bernard Keizer, Christiaan Houpst en Cris J. Jellema.

Door onderschatting van een vroege gevaarlijke aanval van Reitze Koopmans  op zijn koning verspeelde Bernard Keizer een loper. Alleen dankzij een vastgezette pionnenopstelling bleef het spel overeind. Totdat Reitze heel slim aanstuurde op zetdwang bij Keizer. Deze moest zijn gekoesterde pionnenmuurtjeén de strijd opgeven.

Alle Vlasma verdedigde zich creatief tegen de fel aanvallende Marten Koopmans. Na diens lange rokade won hij zelfs een toren tegen een loper.  Dit was voor Marten het signaal om alles of niets te spelen. Mede door tijdnood werd het niets.

In een gelijk opgaande partij verloor Cris Jellema via een verborgen penning van Pieter van Kammen een belangrijk stuk. Pieter kon het eindspel daarna comfortabel uitspelen en winnen.

De beruchte Oerang oetan-opening van Jos Visser werd door Gosse Wiersma handig ontzenuwd. Hij kon al snel lijnen openen, druk zetten en het initiatief vasthouden. Hij won na simpele pionwinst.

Door een vooruitgeschoven sterk paard van Nils Venema verloor Frank van Bolhuis de macht over het middenspel. Hem kostte hem ook een paard en daarna de partij.

De andere uitslagen: D. Wassenaar – R.Wijnstra remise, D. Kuipers – P. Kooistra 1-0, Th. De Jong – R. Sina 1-0

Bernard Keizer bezorgt Bauke Vroom eerste puntenverlies

Ronde 7 van de interne competitie  telde slechts vier partijen wegens  FSB bondsverplichtingen elders van diverse clubteams.

Lijstaanvoerder Bauke Vroom moest het opnemen tegen regerend kampioen Bernard Keizer. Na een wederzijdse loper fianchetto  dreigde de stelling in het slop te geraken. Daarop offerde Keizer een giftig pionnetje en kreeg er een paard voor terug. Zijn overwicht was echter niet doorslaggevend, totdat Vroom zich voor de tweede keer verslikte in een giftige pion en zijn tweede paard op stal kon zetten,  waarop zijn capitulatie spoedig volgde.

Alle Vlasma haalde tegen witspeler Cris Jellema  voor de eerste keer in zijn carrière de Caro-Kann verdediging van stal. Jellema koos meteen voor de aanval en offerde een loper om de winst te forceren. Dit leek te lukken, maar hij vergat een  weerloos kasteel te slaan. Daarop anticiperend speelde Vlasma een sterke paardzet waarmee hij uit  de gevarenzone raakte. Een defecte klok maakte echter korte metten met de partij  waarop beide spelers berustten in remise, wat gelukkig na analyse ook de meest terechte  uitslag bleek.

Na een solide opening van  Nils Venema en Reitze Koopmans ging Nils in de aanval met een centrumpion. Dit bleek niet de juiste oplossing, want Koopmans kreeg daardoor de gelegenheid een sterke verdediging op te zetten tegen het paarden span van Nils. Koopmans forceerde een afgedwongen paardenruil waardoor witspeler Nils de grip op de partij verloor.  Met een sterke afgedwongen mat variant besliste Koopmans daarna de partij in zijn voordeel.

Pé Kooistra en Peter Smit kwamen ongehavend uit de opening. Daarop gooide Pé wat pionnen en een paard in de aanval wat hem stukwinst opleverde. Daarna ging het bergafwaarts voor Smit en haalde Kooistra genadeloos uit  door met  een geniepig schaak  Smits dame  van het bord te vegen, waarna die meteen  de strijd staakte.

René Wijnstra  in achtervolging op de top 4

In ronde 4 werden zeven partijen gespeeld. René Wijnstra speelde tegen Nils Venema en won door slordig spel van Venema een belangrijke loper. Toen even later nog een stuk verloren ging, kon Venema  zijn stelling niet meer repareren en moest in verloren stand de strijd staken.

Frank van Bolhuis en Petrus Kooistra deden in de opening niet voor elkaar onder. Even later in de partij kreeg Kooistra echter een stuk cadeau door middel van een paardenschaar. In het vervolg ruilde hij sluw en bekwaam  de stukken af waarna hij als de winnaar de arena kon verlaten.

Bauke Vroom won tegen Riemer Sinia al vrij vlot materiaal. Hij moest nog even oppassen  voor de trucen doos van Sinia, maar kon daarna de volle buit vrij snel binnenhalen.

De topper tussen Alle Vlasma en Jaap van der Pol ging na een geweigerd dame gambiet vrij lang gelijk op. Vlasma voerde de druk op de c-lijn echter op. Na een gedwongen afruil van de dames door Van der Pol beheersten  de sterke kastelen van Vlasma het slagveld, waarna zijn tegenstander opgaf wegens dreigend materiaalverlies.

De overige drie partijen eindigden in remise: Marten Koopmans-Pieter van Kammen, Douwe Kuipers-Jos Visser, Durk Wassenaar-Theo de Jong .

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Zoeken
Archief