Schaker Bauke Vroom al weer aan kop.

De kampioen van De Donger, Bauke Vroom, is de nieuwe competitie foutloos begonnen. Wel had hij in de 3e ronde, tegen de gekende verdediger Marten Koopmans, niet over geluk te klagen. Hij kreeg het hele punt cadeau door een misgreep van Koopmans.

In een taaie partij beet Cris J. Jellema zich vast in een zwervende pion van Pieter van Kammen maar won ‘m niet. Hij mocht in een tricky stelling zelfs blij zijn met remise.

Achtervolger Alle Vlasma had lange tijd weinig in handen tegen Jos Visser. Pas na verovering van een kasteel tegen een paard lanceerde Alle een paar kracht zetten, genoeg voor de winst.

Ook Bernard Keizer won, zij het moeizaam. René Wijnstra kreeg na wat stroperig spel de stelling onder controle. Een klein foutje in tijdnood werd hem fataal.

Spektakel was er te vinden bij Jaap van der Pol en Riemer Sinia. Grootscheepse afruil pakte in Jaaps voordeel uit. Na het verlies ook van nog wat pionnen geloofde Riemer het wel.

Tegen Douwe Kuipers kreeg Frank van Bolhuis goede kansen, won een pion,  maar gaf later pardoes een paard weg, en daarmee de partij.

Peter Smit belandde met Nils Venema in een geheide remisestelling, totdat hij een matvoering over het hoofd zag en alsnog sneuvelde.

Verslag van de algemene ledenvergadering van SC De Donger op 18 september 2018

 1. Welkom: Voorzitter Bernard Keizer heet iedereen welkom. Afgemelde leden met bericht: Olaf Cliteur, Jaap van der Pol, Christiaan Houpst, Ido Elzinga en Cris Jellema. Leden aanwezig: Bernard Keizer, Alle Vlasma, Riemer Sinia, Reitze Koopmans, Marten Koopmans, Pieter  van Kammen, Jos Visser, Douwe Kuipers, Nils Venema, Frank van Bolhuis, René Wijnstra en  Bauke Vroom.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken: De stukken van de ALV FSB zijn ontvangen, Bernard en Alle gaan er 19 september  naar toe in Leeuwarden.
 3. De notulen van de vorige jaarvergadering op 26-09-2017: Goedgekeurd
 4. Jaarverslag penningmeester: Het verslag moet overzichtelijker, Alle gaat hiervoor een opzet maken. De individuele posten moeten beter aangeduid worden.
 5. Verslag Kascommissie: De kascontrole is uitgevoerd door Frank van Bolhuis en Reitze Koopmans en verleenden de penningmeester decharge van de boekhouding. Het onderzoek duurde een half uur waarna de volgende aanbevelingen door hen werden gedaan:
  a. De senioren gescheiden houden van  de jeugd qua financiën.
  b. Voorstel van Bernard; een aparte boekhouding/rekening voor de jeugd (actie Frank)De Kascommissie controleert volgend  jaar opnieuw in dezelfde samenstelling, met als nieuw (reserve) lid Douwe Kuipers.
 6. Jaarverslag secretaris: Goedgekeurd
 7. Jeugdschaken: Inzet is van leuk schaken naar presteren, de nadruk wordt gelegd op opleiding en meer deelnemen aan de diverse Grand Prix jeugdtoernooien. Aangezien we volgend jaar een nieuwe en grotere gemeente (noardeast-fryslân) hebben zou er een uitbreiding kunnen komen qua scholen op het schoolschaak toernooi.
  De ouders van de jeugdleden zijn nog niet overtuigd om ze te laten meespelen op de   Bernard zal proberen om brugklassers te motiveren om weer te gaan schaken door de middelbare scholen te benaderen.
 8. Bestuur: Het komend seizoen blijft het bestuur in dezelfde samenstelling. Volgend jaar is Riemer Sinia aftredend / herkiesbaar.
 9. Interne competitie: De negen prijzen worden uitgereikt aan de (aanwezige) winnaars van de  Hoofd, 1e en 2e Door teruggang in ledental spelen we dit seizoen in twee groepen ( zes prijzen)
 10. Toernooien: Jeugd GP toernooi 12 januari 2019, Rapid toernooi (zestallen) en 60 + FK snelschaak 2 februari 2019.
 11. Externe competitie: Drie viertallen in de FSB competitie + een bekerteam. We spelen niet meer in de dorpencompetitie wegens gebrek aan animo.
 12. Privacy reglement: Staat vermeld op de site en is goedgekeurd.
 13. Rondvraag: Een keer de jeugd tegen de senioren laten spelen.
 14. Sluiting: Bernard bedankt iedereen voor ieders aanwezigheid

Na afloop werden er nog een aantal rondjes snelschaak gespeeld door een tiental leden.

Prijsuitreiking interne competitie seizoen 2017-2018:

 

Schaakcompetitie in Dokkum weer begonnen

Begin september zijn  de schakers van schaakclub  De Donger  weer begonnen met de competitie. In de eerste ronde waren er weinig verrassingen,  maar in ronde twee kwam er wat meer vuurwerk.

De topper tussen Bernard Keizer en Bauke Vroom werd een partij van wederzijds kansen. Als eerste ging Keizer met een pionstorm  de  vijandelijke zwarte koning te lijf. De aanval leek torenwinst  op te leveren, ware het niet dat deze aanval teniet werd gedaan door een keiharde counter van Vroom. Mat dreigde waardoor Keizer terug moest  in de verdediging en verloor een pion.  Hierdoor kon Vroom redelijk simpel  de winst naar zich toetrekken.

René Wijnstra veroverde met  de witte stukken spelend het centrum doordat tegenstander Reitze Koopmans de opening te defensief  behandelde.  Hij probeerde alsnog een afruil in het centrum te forceren om de druk te verlichten, maar overzag een gevaarlijke penning van Wijnstra. Deze penning werd Koopmans fataal, want Wijnstra liet er hierna geen gras meer over groeien en haalde met een paar zeer aanvallende zetten de buit binnen.

De enige remise van de avond werd gespeeld door Pieter van Kammen en Alle Vlasma. Beiden hadden wel aanvallende intenties maar  na veelvuldig afruilen  ging  de boel alsnog  op slot en bood Van Kammen in een iets gezondere stelling toch remise aan.

Overige uitslagen : Jaap vd Pol-Marten Koopmans 0-1; Jos Visser-Nils Venema 1-0; Riemer Sinia-Gosse Wiersma 0-1; Douwe Kuipers-Cris Jellema 0-1

Start schaakseizoen 2018-2019

Op dinsdagavond 4 september 2018 om 19:45 uur start het nieuwe schaakseizoen 2018-2019 bij Hotel van der Meer. We beginnen zoals gewoonlijk meteen met de 1e speelronde van de interne competitie. De  competitieleider is Reitze Koopmans, de af-en aanmeldingen kunnen bij hem telefonisch (06-23841362) of per mail gemeld worden.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!  Voor verdere  informatie, klik op deze link

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Zoeken
Archief