Aanvallend spel levert  geen winnaar op

In ronde 5 van de  Dokkumer schaakcompetitie speelden Douwe Kuipers  en  René Wijnstra een regelrechte  aanvalspartij. Aan beide kanten werden pionnen geofferd of gingen roemloos  verloren. Uiteindelijk behield Wijnstra een pion voorsprong na een gevaarlijke dame aanval waarbij hij twee pionnen veroverde, maar dat was niet voldoende  om de winst te grijpen waarna remise de terechte uitslag werd.

Reitze Koopmans opende solide tegen Peter Smit. Met een dreigende loper kreeg hij in het middenspel vervolgens de perfecte kans op een dodelijke mat aanval of materiaalwinst. Smit zag de dreiging volledig over het hoofd  en ging daardoor roemloos ten onder.

Riemer Sinia schotelde Frank van Bolhuis een raadselachtige opening voor.  Frank doorzag dit niet en dat kostte hem al gauw een paard. Daarna nam hij nog wel een vijandelijke loper in de tang, maar daar had Sinia een prima oplossing voor waarna Van Bolhuis zijn koning omlegde.

Overige uitslagen:  Peter van Kammen-Bauke Vroom ½-½; Marten Koopmans-Gosse Wiersma 1-0; Jaap vd Pol-Jos Visser 1-0.

Het eerste team van De Donger speelde zijn eerste wedstrijd in de nieuwe FSB hoofdklasse tegen de schaakclub Emanuel Lasker, maar ging met een  0-4 nederlaag roemloos ten onder :

1.Amir Nicolai – Tjalling Wiersma 0-1
2.Cris Jellema – Sikko Ros 0-1
3.Alle Vlasma – Jan Hibma 0-1
4.Christiaan Houpst – Rienk Sijbesma 0-1

Alle Vlasma lost Bauke Vroom af als nieuwe koploper

In ronde vier van de interne competitie werden zeven partijen gespeeld. Bauke Vroom speelde met wit de Engelse opening tegen Alle Vlasma waarna beiden behoedzaam te werk gingen. Om de partij niet in remise te laten verzanden speelde Vlasma enigszins riskant zijn f-pion naar voren. Vroom overzag vervolgens dat zijn toren in de vuurlinie kwam te staan  en moest daarom een tussen zet inlassen. Hierdoor werd de f-pion door die tussen zet  ineens een grote bedreiging en moest Vroom die pion slaan. Met vier stukken in de aanval  kon Vlasma daarna een mat aanval  inzetten die niet meer  gepareerd kon worden waarna Bauke opgaf.

Pieter van Kammen moest tegen Bernard Keizer een zwakke pion verdedigen. Keizer speelde echter te passief waardoor Van Kammen alsnog het initiatief kon nemen en via een schitterende afruil manoeuvre een vijandelijk kasteel veroverde waarmee hij de partij naar zijn hand zette en won.

De nog ongeslagen Gosse Wiersma speelde de befaamde Bird opening tegen Jaap van der Pol. Beide spelers kregen kansen maar verzilverden die nog  niet. In het eindspel sloeg Wiersma toe. In een pionnen eindspel met nog een toren op het bord kwam hij iets beter te staan  en dat besliste de partij in zijn voordeel.

Reitze Koopmans had een ongelukkige seizoen start en trof dit keer Riemer Sinia als opponent.  Beide partijen openden solide. Het kostte Koopmans  veel tijd om een dodelijke aanval op te zetten. Dat slaagde door een sterke combinatie die hem stukwinst opleverde. Na afruil van stukken haalde hij  met gemak de winst binnen.

Overige uitslagen: Jos Visser-Douwe Kuipers ½-½; René Wijnstra-Nils Venema ½-½;Peter Smit-Frank van Bolhuis 1-0; Marten Koopmans-Cris Jellema 1-0(R)

Schaker Bauke Vroom al weer aan kop.

De kampioen van De Donger, Bauke Vroom, is de nieuwe competitie foutloos begonnen. Wel had hij in de 3e ronde, tegen de gekende verdediger Marten Koopmans, niet over geluk te klagen. Hij kreeg het hele punt cadeau door een misgreep van Koopmans.

In een taaie partij beet Cris J. Jellema zich vast in een zwervende pion van Pieter van Kammen maar won ‘m niet. Hij mocht in een tricky stelling zelfs blij zijn met remise.

Achtervolger Alle Vlasma had lange tijd weinig in handen tegen Jos Visser. Pas na verovering van een kasteel tegen een paard lanceerde Alle een paar kracht zetten, genoeg voor de winst.

Ook Bernard Keizer won, zij het moeizaam. René Wijnstra kreeg na wat stroperig spel de stelling onder controle. Een klein foutje in tijdnood werd hem fataal.

Spektakel was er te vinden bij Jaap van der Pol en Riemer Sinia. Grootscheepse afruil pakte in Jaaps voordeel uit. Na het verlies ook van nog wat pionnen geloofde Riemer het wel.

Tegen Douwe Kuipers kreeg Frank van Bolhuis goede kansen, won een pion,  maar gaf later pardoes een paard weg, en daarmee de partij.

Peter Smit belandde met Nils Venema in een geheide remisestelling, totdat hij een matvoering over het hoofd zag en alsnog sneuvelde.

Verslag van de algemene ledenvergadering van SC De Donger op 18 september 2018

 1. Welkom: Voorzitter Bernard Keizer heet iedereen welkom. Afgemelde leden met bericht: Olaf Cliteur, Jaap van der Pol, Christiaan Houpst, Ido Elzinga en Cris Jellema. Leden aanwezig: Bernard Keizer, Alle Vlasma, Riemer Sinia, Reitze Koopmans, Marten Koopmans, Pieter  van Kammen, Jos Visser, Douwe Kuipers, Nils Venema, Frank van Bolhuis, René Wijnstra en  Bauke Vroom.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken: De stukken van de ALV FSB zijn ontvangen, Bernard en Alle gaan er 19 september  naar toe in Leeuwarden.
 3. De notulen van de vorige jaarvergadering op 26-09-2017: Goedgekeurd
 4. Jaarverslag penningmeester: Het verslag moet overzichtelijker, Alle gaat hiervoor een opzet maken. De individuele posten moeten beter aangeduid worden.
 5. Verslag Kascommissie: De kascontrole is uitgevoerd door Frank van Bolhuis en Reitze Koopmans en verleenden de penningmeester decharge van de boekhouding. Het onderzoek duurde een half uur waarna de volgende aanbevelingen door hen werden gedaan:
  a. De senioren gescheiden houden van  de jeugd qua financiën.
  b. Voorstel van Bernard; een aparte boekhouding/rekening voor de jeugd (actie Frank)De Kascommissie controleert volgend  jaar opnieuw in dezelfde samenstelling, met als nieuw (reserve) lid Douwe Kuipers.
 6. Jaarverslag secretaris: Goedgekeurd
 7. Jeugdschaken: Inzet is van leuk schaken naar presteren, de nadruk wordt gelegd op opleiding en meer deelnemen aan de diverse Grand Prix jeugdtoernooien. Aangezien we volgend jaar een nieuwe en grotere gemeente (noardeast-fryslân) hebben zou er een uitbreiding kunnen komen qua scholen op het schoolschaak toernooi.
  De ouders van de jeugdleden zijn nog niet overtuigd om ze te laten meespelen op de   Bernard zal proberen om brugklassers te motiveren om weer te gaan schaken door de middelbare scholen te benaderen.
 8. Bestuur: Het komend seizoen blijft het bestuur in dezelfde samenstelling. Volgend jaar is Riemer Sinia aftredend / herkiesbaar.
 9. Interne competitie: De negen prijzen worden uitgereikt aan de (aanwezige) winnaars van de  Hoofd, 1e en 2e Door teruggang in ledental spelen we dit seizoen in twee groepen ( zes prijzen)
 10. Toernooien: Jeugd GP toernooi 12 januari 2019, Rapid toernooi (zestallen) en 60 + FK snelschaak 2 februari 2019.
 11. Externe competitie: Drie viertallen in de FSB competitie + een bekerteam. We spelen niet meer in de dorpencompetitie wegens gebrek aan animo.
 12. Privacy reglement: Staat vermeld op de site en is goedgekeurd.
 13. Rondvraag: Een keer de jeugd tegen de senioren laten spelen.
 14. Sluiting: Bernard bedankt iedereen voor ieders aanwezigheid

Na afloop werden er nog een aantal rondjes snelschaak gespeeld door een tiental leden.

Prijsuitreiking interne competitie seizoen 2017-2018:

No Images found.

 

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Zoeken
Archief