Archive for the ‘Nieuws’ Category

Huldiging club kampioenen schaakclub de Donger

Schaakclub de Donger opende afgelopen week het seizoen met de jaarlijkse leden vergadering in de kantine van sporthal de doelstien. Hier zal in het winterseizoen 27 rondes geschaakt worden om het clubkampioenschap 2023/2024. Daarnaast worden nog 2 rondes snelschaken en 5 rondes Rapid schaak gespeeld.

Ook werden de club kampioenen 2022/2023 gehuldigd : groep B moest Wiebe de Jong, Sjouke Sinia  voor laten gaan die verdiende de eerste prijs mee mocht nemen.

In de hoogste klasse A kon Bauke Vroom niet op tegen de overmacht van Mark Folbert die mede door het winnen van de Rapid competitie zich met recht clubkampioen mag noemen.

Ook werd de planning voor het Grandprix jeugd toernooi, de schoolschaak competitie, het Piet Hania toernooi en de externe FSB team competitie besproken.

Het belooft weer een enerverend seizoen te worden deze winter, waarin iedereen de ander het vuur aan de schenen zal leggen en waar naast de zes nieuwe jeugd leden iedereen die graag een pot schaakt welkom is op dinsdag avond om 19.45uur.

Op ondestaande foto; Wiebe de Jong, Sjouke Sinia, Mark Fobert en Bauke Vroom.

Foto: Pyt.

Schaakclub De Donger  gaat weer van start !

Dinsdagavond vijf september 2023 om kwart voor acht ‘s avonds is de start van het nieuwe schaakseizoen 2023-2024.  De schaakclub is verhuisd naar de kantine van de sporthal De Doelstien

Het adres is : Woudweg 142, 9101 VP Dokkum

We beginnen  met de jaarlijkse ledenvergadering van de  schaakcompetitie 2023-2024. De leiding van de competitie is in  handen van Mark Folbert. Nieuwe leden zijn van harte welkom, voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de secretaris van schaakclub de Donger, tel 06-51773058 of via email:  a.vlasma@gmail.com . Je kunt natuurlijk ook een informatief  kijkje nemen op de website van de schaakclub: https://www.dedonger.nl/clubgegevens/

Nieuwe schaaklocatie

Kantine de Doelstien
Woudweg 142
9101 VP Dokkum

(T)0519223343
(E)

Dinsdagavonden schaken vanaf 19:45 per 5 september 2023

Gerben van der Heide wint Piet Hania-toernooi

De 50e editie van het Dokkumer schaaktoernooi, is overtuigend gewonnen door Gerben van
der Heide uit Dokkum. Hij bleef ongeslagen en hoefde slechts een remise toe te staan aan
Jos Boers, eveneens uit Dokkum, die derde werd. De tweede prijs ging naar Chris Drayer uit
Oudega (S.) Dit roemruchte toernooi is inmiddels vernoemd naar haar grondlegger en
jeugdschaakanimator wijlen Piet Hania. Op zaterdag 25 februari werd het gehouden in de
IJsherberg te Dokkum. De deelname was ook ouderwets groot: 42 schakers, onder wie
opvallend veel jongeren. Zij wonnen ook de meeste prijzen. Winnaar van de reserve-
hoofdgroep werd Alle van der Veen uit Drachten, vlak voor Cris J.Jellema uit Dokkum. Hier
was Pieter van Kammen derde.

Overige uitslagen:
Groep C: 1. Wytze van der Zee, Sneek 2. Alle Vlasma, Dokkum 3. Luka Jovanovic, Delfzijl
Groep D: 1. René Wijnstra, Buitenpost 2. Jurjen Wedzinga , Burgum 3. Douwe Tjerkstra,
Workum
Groep E: 1. Luuk Pijl, Dokkum (5 uit 5!) 2. Jan de Groot ,Langezwaag 3. Cor Hania, Nijmegen
Henk Visser Leeuwarden / Markus de Boer, Dokkum

Groep F: 1. Berend Adema, Dokkum 2. Wiebe de Jong, Dokkum 3. Douwe Kuipers, Holwerd

Groep G: Pieter Cremer, Gorredijk (5uit5!) 2. Daniël Ferwerda 3. Wieger Romkes, Joure

Het officieuze snelschaakkampioenschap van Friesland voor 60+ers werd als sub-toernooi
tussendoor gehouden en gewonnen door Wytze van der Zee. Hij versloeg in de finale Johan
Cnossen uit Hurdegaryp. Diens plaatsgenoot Jan Meijer deed voor de 50 e keer
ononderbroken mee aan het Dokkumer toernooi. Hiervoor kreeg hij een oorkonde uitgereikt
door toernooileider Bernard Keizer. Het traditionele toernooiprobleem, gecomponeerd door
Sietze de Boer uit Burdaard, was een tweezet in de vorm van het getal vijftig. Gedetaillerd in het Frysk:

Foar alle skaakleafhawwers , dy der wienen  Sneon  yn de herberch te Dokkum
Ik wol begjinne mei , mij myn ekskús oan te bieden foar myn  , net mear goed witten fan de fariantendy’t  yn dat probleem sieten  . om it doe út te lizzen foel mij wat rau op’e lea , ik hie de jas noch oan.  Ik wol dat wat goed meitsje en lâns dizze wei de farianten jimme noch takomme te litten

De oplossing wie in , line’ ôfslúting L a2-d5  kaaiset b3 -Td5.

De farianten       1  L x b3  H a5 x b3
                        2  L g7  x  e5    D x e5
                        3  H  h6 -f5  [line ferbrekking]  D x e5
En de moaiste:   4   e4  x d3 , hoecht no net mear dutsen te wurden troch de L b5  en kin no moai  T c4

In slagge toernoai  yn in gesellige  wat lûdroftige rûmte mei moai wat dielnimmers. Hjirbij noch in          lokwinsk foar fyftichste kear en smakket nei mear !

Na loting werd de bekende taart gewonnen door Henk Breimer uit Koudum.

Het subtoernooi voor de jeugd werd gewonnen door Daniël Visser, voor de jonge Thobin
Gorter, beiden uit Dokkum. Derde werd Keo van der Bij uit Burdaard, ex aequo met Steijn
Hoekstra uit De Falom en Enes Kasiglu uit Dokkum.

Het fotoverslag:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten
Zoeken
Archieven