Een magere 20e ronde

Of het vermoeidheid was, van de externe eindronde van een dag eerder, of de ‘gratis’ punten die ons reglement toe kent  aan spelers van FSB-partijen, wie zal het zeggen. Feit is dat maar 12 van de 20 schakers de 20e competitieronde speelden.

Gelukkig was de vroegere jeugdkampioen van De Donger, Berend Adema, van de partij, anders was de speelzaal echt veel te groot geweest. Hij zat tegenover Peter Smit en moest duidelijk wat wennen aan het lagere tempo, vergeleken met rapid en jeugd. Hoe dan ook, een blunder werd hem fataal. De revanche-partij, meteen erna, won hij wel keurig.

Mark Folbert stoomt onbedreigd op naar het kampioenschap. Nu moest Hein-Bauke Visser er aan geloven. Met een paardoffer kon hij eerst nog een toren redden, maar daarna sneuvelde – onhoudbaar –  nog een stuk. Hein-Bauke hees sportief de witte vlag.

Bernard Keizer meende de beruchte Oerangutan-opening van Jos Visser te hebben ontzenuwd, toch bleef zijn koning bedreigd. Van tegendruk was geen sprake, laat staan kansen. Jos bood remise, maar Bernard weigerde, in loos optimisme. Want vijf zetten later mocht hij van geluk spreken dat Jos zijn angstige remise-aanbod wel aannam.

Marten Koopmans en Sjouke Sinia gingen er goed voor zitten: een lange, rustige laveerpartij met veel hout op het bord. Probeersels werden over en weer doorzien. Tenslotte had Marten een pion meer, maar Sjouke de betere stelling. Resultaat: remise.

Vuurwerk was er bij Frank van Bolhuis en Douwe Kuipers, na de voor hun doen rustige opening. In het geweld daarna gaf  Frank een stuk weg, maar prompt deed Douwe hem na, met een belangrijke toren. Het deed Douwe de das om. Piet Bouma verloor in het Spaans van Jaap van der Pol al vlot een pion, maar wist wel een sterke aanval op te bouwen. Maar zijn plan mislukte door enkele onnauwkeurigheden. Jaap nam het heft in handen en won.

Gerben van der Heide wint Piet Hania-toernooi

De 50e editie van het Dokkumer schaaktoernooi, is overtuigend gewonnen door Gerben van
der Heide uit Dokkum. Hij bleef ongeslagen en hoefde slechts een remise toe te staan aan
Jos Boers, eveneens uit Dokkum, die derde werd. De tweede prijs ging naar Chris Drayer uit
Oudega (S.) Dit roemruchte toernooi is inmiddels vernoemd naar haar grondlegger en
jeugdschaakanimator wijlen Piet Hania. Op zaterdag 25 februari werd het gehouden in de
IJsherberg te Dokkum. De deelname was ook ouderwets groot: 42 schakers, onder wie
opvallend veel jongeren. Zij wonnen ook de meeste prijzen. Winnaar van de reserve-
hoofdgroep werd Alle van der Veen uit Drachten, vlak voor Cris J.Jellema uit Dokkum. Hier
was Pieter van Kammen derde.

Overige uitslagen:
Groep C: 1. Wytze van der Zee, Sneek 2. Alle Vlasma, Dokkum 3. Luka Jovanovic, Delfzijl
Groep D: 1. René Wijnstra, Buitenpost 2. Jurjen Wedzinga , Burgum 3. Douwe Tjerkstra,
Workum
Groep E: 1. Luuk Pijl, Dokkum (5 uit 5!) 2. Jan de Groot ,Langezwaag 3. Cor Hania, Nijmegen
Henk Visser Leeuwarden / Markus de Boer, Dokkum

Groep F: 1. Berend Adema, Dokkum 2. Wiebe de Jong, Dokkum 3. Douwe Kuipers, Holwerd

Groep G: Pieter Cremer, Gorredijk (5uit5!) 2. Daniël Ferwerda 3. Wieger Romkes, Joure

Het officieuze snelschaakkampioenschap van Friesland voor 60+ers werd als sub-toernooi
tussendoor gehouden en gewonnen door Wytze van der Zee. Hij versloeg in de finale Johan
Cnossen uit Hurdegaryp. Diens plaatsgenoot Jan Meijer deed voor de 50 e keer
ononderbroken mee aan het Dokkumer toernooi. Hiervoor kreeg hij een oorkonde uitgereikt
door toernooileider Bernard Keizer. Het traditionele toernooiprobleem, gecomponeerd door
Sietze de Boer uit Burdaard, was een tweezet in de vorm van het getal vijftig. Gedetaillerd in het Frysk:

Foar alle skaakleafhawwers , dy der wienen  Sneon  yn de herberch te Dokkum
Ik wol begjinne mei , mij myn ekskús oan te bieden foar myn  , net mear goed witten fan de fariantendy’t  yn dat probleem sieten  . om it doe út te lizzen foel mij wat rau op’e lea , ik hie de jas noch oan.  Ik wol dat wat goed meitsje en lâns dizze wei de farianten jimme noch takomme te litten

De oplossing wie in , line’ ôfslúting L a2-d5  kaaiset b3 -Td5.

De farianten       1  L x b3  H a5 x b3
                        2  L g7  x  e5    D x e5
                        3  H  h6 -f5  [line ferbrekking]  D x e5
En de moaiste:   4   e4  x d3 , hoecht no net mear dutsen te wurden troch de L b5  en kin no moai  T c4

In slagge toernoai  yn in gesellige  wat lûdroftige rûmte mei moai wat dielnimmers. Hjirbij noch in          lokwinsk foar fyftichste kear en smakket nei mear !

Na loting werd de bekende taart gewonnen door Henk Breimer uit Koudum.

Het subtoernooi voor de jeugd werd gewonnen door Daniël Visser, voor de jonge Thobin
Gorter, beiden uit Dokkum. Derde werd Keo van der Bij uit Burdaard, ex aequo met Steijn
Hoekstra uit De Falom en Enes Kasiglu uit Dokkum.

Het fotoverslag:

Burgerschool wint schoolschaken

Het jaarlijkse kampioenschap schaken van basisscholen in Noardeast Fryslân is gewonnen door het viertal van de Burgerschool uit Dokkum. Zij bleven ongeslagen, evenals de Bonifatiusschool. Maar de ‘Burgers’ boekten een overwinning meer. Heel knap was de derde plaats van debutant De Welle, uit Burdaard. Zij bleven een andere nieuwkomer voor, De Schakel uit Dokkum, die meteen twee teams inzette. De nummers een en twee mogen in april deelnemen aan het Friese scholenkampioenschap. Op deze woensdagmiddag, in zalen van Nehemia te Dokkum, werden maar liefst 60 (!) partijen gespeeld. De organisatie was in handen van schaakclub De Donger.

Onderschriften bij de foto’s:

Er werd in viertallen per school gespeeld, om het eremetaal dat rechts staat te blinken.

Het winnende team van de Burgerschool. Vlnr Daniël van der Kooi, Steijn Hoekstra, Yildert Kempenaar en Thijs Folkers.

Piet Bouma blijft winnen

Een half seizoen lang trok Piet Bouma steeds aan het kortste eind, de punten waren schaars. Maar na Nieuwjaar begon de victorie: vier overwinningen op rij! Tegen Riemer Sinia kreeg hij al vlot een betere stelling, vooral nadat Riemer grootscheeps ging afruilen.  Zijn koning raakte op drift, zelfs 4 tussenschaakjes hielpen niet meer. Piet zette hem mat midden op het bord.

Mark Folbert speelde heel secuur tegen de Engelse opening van Bernard Keizer. Zij belaagden al vroeg elkaars dames. Marks penningen waren effectiever, één paardenzet zelfs dodelijk. Bernard gaf sportief op.

In een aantrekkelijke partij maakten Cris J.J. en Jos Visser geen fout. Zodoende zeilden zij naar een tactisch eindspel. Hierin wist Cris toch een winnende ruil te forceren en alsnog te winnen.

Tegen Pieter van Kammen kwam Gosse Wiersma weer eens goed uit zijn Bird-opening. Materiaalwinst zet er echter niet in. De schijngevechten leidden tot veel afruil en tenslotte restte remise.

Alle Vlasma vertrouwde tegen Sjouke Sinia weer op zijn Siciliaan, in een scherpe partij. Hij raakte onnodig een toren kwijt. Maar Sjouke kon de weelde niet aan en blunderde prompt een toren terug. In het pionneneindspel overzag Alle de winst. Beide kemphanen hadden vrede met remise.

Marten Koopmans en Frank van Bolhuis bouwden hun strijd rustig op.  Het bord bleef lang vol. Bij een ingewikkelde afruil verrekende Frank zich: hij kreeg een dubbele aanval over zich heen, met fatale gevolgen.

Voor Jaap van der Pol waren de druiven zuur, nadat hij Hein-bauke Visser finaal had overspeeld. Zelfs na een niet-aangenomen torenoffer kon Bauke’s koning maar ternauwernood ontsnappen. In deze omklemming gunde Jaap zijn tegenstander een vrijpion. Erger nog, hij gaf een loper weg en werd zelf mat gezet.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven