Luca Wijnstra verrast de koploper

Een daverende verrassing in de 5e ronde van de interne competitie van SC De Donger.

De jeugdige speler Luca WIjnstra wist de regerend clubkampioen en koploper van de competitie te verslaan en neemt zelfs na 5 rondes de koppositie over.

In de eerste vier rondes was al duidelijk geworden dat er rekening moet worden gehouden met de opkomst van enkele talentvolle nieuwe jeugdige schakers.

Luca koos in zijn partij tegen Mark Folbert met zwart voor de Pirc defense. Al gauw bleek dat de betere openingskennis van Mark de doorslag zou  gaan geven, maar niks was minder waar.

Door een stukje onoplettendheid en gretigheid sloeg Mark een zeer giftige pion. Luca Wijnsma sloeg keihard toe en wist met een dubbele aanval de toren van wit te verschalken.

Enkele verwoede pogingen van Mark Folbert om ook een fout uit te lokken bij Luca leverde niks op waarna Mark sportief de hand schudde en opgaf.

Het eerste team van De Donger in de Friese Schaakbond kon in de 1e klasse A geen potten breken. Olaf Cliteur en Mark Folbert verloren, Cris Jellema hield het een half punt overen Amir Nicolai scoorde het volle punt.

Het tweede externe team in klasse 1A hield niet over : Alle Vlasma, Bernard Keizer, Jos Visser gingen de boot in. Marten Koopmans speelde solide en noteerde een halve punt. Het externe team van Franeker scoorde daardoor 3,5 punten.

Overige (interne) uitslagen

Xander Groeneveld – Sjouke Atze Sinia 1−0
Gosse Wiersma – Frank van Bolhuis 1−0
Berend Adema -Douwe Kuipers 1−0
Bouma Piet – Marina de Haan 1−0
Wiebe de Jong – Peter Smit 1−0
Timo de Jong – Jaap v.d. Pol 0−1
Damian Bijlstra – Benjamin Buwalda 1−0

Schaaktrainingen afgelast

Oorzaak: trainingen met externe FSB wedstrijden op dinsdagen op dezelfde avond gaat niet door !

SENIOREN GOSSE EN DOUWE JUBILEREN, JUNIOREN IMPONEREN

Veel heuglijke feiten in de Doelstienkantine. Gosse Wiersma en Douwe Kuipers zijn al meer dan 50 jaar
lid van sc De Donger en haar voorloper sc Dockum. Zij hebben door de jaren heen veel betekend voor het Dokkumer schaakleven, als resp. verslaglegger/schrijver/penningmeester en jeugdtrainer’teamleider. Zij werden gefeliciteerd en kregen het draaginsigne van de KNSB overhandigd door voorzitter Bernard
Keizer. Dit ereteken bestaat uit een goudkleurig gestileerde toren. Alle Vlasma werd bedankt voor zijn
onvermoeibaar voorwerk richting de schaakbond.

Oud-kampioen Cris Jellema is bereid om vroeg op onze clubavonden een korte training te geven. Allerlei
motieven en thema’s uit een schaakpartij komen aan de orde. Deelname staat open voor alle leden. Ook
enkele jeugdleden van 13,14 jaar kunnen zodoende de overgang maken naar het volwassenenschaak. Zij
spelen daarna partijen met verkorte speeltijd. Cris start op dinsdag 10 oktober, 19.15 uur.
Ondertussen is de 4e ronde intern gespeeld, en hoe! Bovengenoemde crack Cris speelde een scherpe partij tegen de jonge nieuwkomer Xander Groeneveld. Hij won door een sluwe vork met zijn koning een loper en nam later nog een torenoffer aan. Maar hierna zette Xander hem in drie zetten mat!

Oud-jeugdkampioen Berend Adema was niet onder de indruk van de gehaaide, altijd gevaarlijke Alle Vlasma. In hoog tempo compliceerde hij de stelling. Het kostte Alle veel tijd, zonder deugdelijk tegenspel te vinden. Kortom, Berend boekte een verdiende overwinning. Jeugdtalent Luca Wijnstra deed nauwelijks
onder voor zijn jonge kompanen. Hij bestreed Jos Visser in een evenwichtige partij en kreeg enig
overwicht. Het was te weinig voor de winst, dus remise.

Verrassend was ook de remise van Frank van Bolhuis tegen de altijd degelijke Marten Koopmans. Op een
rustige opening volgde gedegen middenspel. Tot vreugde van Frank nam Marten zijn remise-aanbod aan.
Peter Smit verslikte zich, tegen Gosse Wiersma, in de Spaanse opening. Na pionverlies raakte hij
geleidelijk aan in het nauw en gaf tenslotte ridderlijk op.

Tegen Sjouke Sinia investeerde Douwe Kuipers zelfs twee pionnen in de opening, zonder veel compensatie terug te zien. In het eindspel vorkte Sjouke de dame en een toren van Douwe, en won.In zijn geliefde Engelse opening kreeg Bernard tegen Riemer licht voordeel, maar tegelijk last van de sterke lopers. Toch wist Bernard met enkele trucs te winnen.

Ook Mark Folbert won, van Hein-Bauke. Zij speelden een evenwichtige partij, waarin Hein-Bauke als eerste wat in tijdnood raakte, maar zorgvuldig bleef spelen. De betere eindspeltechniek van Mark gaf de
doorslag.

Overige uitslagen: Piet Bouma – Wiebe de Jong remise, Marina de Haan – Timo de Jong 1-0,
Damian Bijlstra – Jaap van der Pol 0-1R.

De vork als aanvalswapen

Om de koppositie speelden Pieter en Mark een attractieve partij. Mark zette meteen al een tegengambiet tegenover Pieter zijn damegambiet, gevolgd door een loperoffer. Pieter overzag later een vork en verloor een hele toren. Dat was teveel, ondanks een moedig maar wanhopig slotoffensief.

Tegen Hein-Bauke begon Sjouke goed, maar de spelregels speelden hem parten. Zijn voorgenomen zet, bij een lange rokade, bleek onreglementair. Zodoende verloor hij materiaal, een goede stelling én uiteindelijk de partij.

Beide nieuwkomers Luca en Marina speelden een snelle partij. Op een nog vol bord leverde een pionvork Luca een stuk op. En na ruim 30 zetten won hij ook de partij.

Bernard bood tegen  Jos opvallend weinig tegenspel. Die kreeg al snel een overwicht en offerde in het middenspel een loper tegen twee koningspionnen. Toen  hij zijn aanvallende dame meteen kon versterken met een een toren, zette hij de koning klem en bekroonde zijn fraaie partij met mat, in 22 zetten!

Wiebe en Alle hielden hun kruit lang droog, totdat Wiebe met een loperruil twee pionnen won en de aanval zocht, met ook de vork als wapen. Alle’s dame sneuvelt, waarna zwart opgeeft.

Tegen Timo hanteerde ook Berend de vork, zelf een drietand, op koning, dame en toren. Zonder zelfs maar te slaan dreunde hij meteen door naar mat.

Andere uitslagen: Douwe-Frank 1-0, Xander – Marten 0-1, Jaap – Peter 1-0.

.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven