Wiebe de Jong verliest onverdiend van Bernard Keizer

Na vroeg verlies van een pion zette Wiebe extra aan en bezorgde Bernard een dubbelpion en

een passieve loper. Bovendien belaagden zijn dame en een toren de witte koning, beschermd

door slechts twee pionnen. Pas nadat Bernard twee centrumpionnen moest opgeven kreeg zijn

loper wat speelruimte en kon hij zowaar een matdreiging forceren. Nu was het de zwarte koning

die ontsnapte, zij het ten koste van een kwaliteit. Tegen 24.00 uur hield Bernard een pion extra

over, genoeg voor de onverdiende winst, ofwel een gestolen punt….

Mark Folbert bestreed de beruchte Bird-opening van Gosse Wiersma met succes, door het

gambiet op e5. Naderhand verspeelde Gosse een stuk door een penning in de lange rokade.

Door consequent afruilen en het mijden van listige paardenvorken bereikte Mark een gewonnen

eindspel.

In een Siciliaanse opening bereikte Teun Meindersma een gelijke stand tegen Cris Jellema. In

het spannende eindspel verspeelde hij echter een loper en daarmee ook deze zware partij.

Doordat Marten Koopmans al snel zijn witte dame liet pennen door Hein Bauke Visser, en

meteen opgaf, was van een echte partij geen sprake. De aftermatch bracht beide heren nog wel

wat schaakplezier.

Alle Vlasma schrok niet van de bekende pionnenstorm van Douwe Kuipers. Hij won simpel een

stuk en ruilde alles af wat in zijn vizier kwam. Dit liep zelfs uit op een onverwacht mooi mat.

De andere uitslagen: Bernend Adema – Jos Visser remise, Sjouke Sinia – Piet Bouma 1-0,

Peter Smit – Rens Dijkstra 1-0, Lukas Paalman – Frank van Bolhuis 0-1, Timo de Jong – Mark

de Graaf 0-1.

Piet Hania rapidtoernooi 2024 en FK 60+ snelschaak

Schaaktoernooien van Schaakclub De Donger

Piet Hania Rapid toernooi

en

FSB Snelschaakkampioenschap 60+

Zaterdag 24 februari 2024

Aanvang 9:45 uur

Inleg:               10,00 euro

Indeling:          zestallen (op volgorde van rating per groep)
Speeltempo:    25 minuten per persoon per partij +5 seconden per gedane zet.
Prijzen:            Geldprijzen

Plaats:             De  IJsherberg  Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum


Aanmelden:     Voor vrijdagavond 23 februari 2024 tot 20:00 uur

Prijswinnaars 2023

Toernooiwinnaar      : Gerben van der Heide, Dokkum

60+ Snelschaken     : Wytze van der Zee, Sneek

Aanmelding (per telefoon, mail of het online aanmeldingsformulier) :

Alle Vlasma 06-51773058 of a.vlasma@gmail.com

Bernard Keizer 06-57752354 of bgkeizer@knid.nl

Inschrijving via het online aanmeldingsformulier

Kijk hier voor de deelnemers

Sponsoren:

Atelier Hiltsje – Creatief & handgemaakt

Bouwbedrijf Postma, Hantum / Kootstertille

EP Terpstra, Dokkum 

Korte-Friesland  machinefabriek, Dokkum 

Pranger-Rosier Installatiebedrijf, Dokkum

Raadsma IJzerwaren, Dokkum

Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Stiens

Hendrik Heikamp wint GP-toernooi Dokkum

Zestig jonge schakers, tussen 6 en 16 jaar oud, bekampten elkaar zatermiddag 14 januari in Dokkum. In
de intieme zalen van gebouw Nehemia waren zij verdeeld over poules van 6 en 8 spelers, naar
ratingsterkte. Na ruim drie en half uur denkwerk en strijd bleek Hendrik Heikamp uit Twijzel onbetwist de
sterkste, met een 100 % score!

Het Dokkumer toernooi werd voor de 51e keer gehouden. Opvallend was dit maal de ruime
vertegenwordiging van spelers uit de omliggende regio. Een derde deel van de deelnemers waren lid van
de verenigingen De Donger, uit Dokkum, De Twee Kastelen, uit Buitenpost, en Schaakwoude, uit
Damwâld. Zij wonnen ook een evenredig deel van de prijzen, die bestonden uit drie bekers per groep.
Naast winnaar Heikamp, van DTK, viel ook Ruben Zarojan, van De Donger, op met een 100 % score. Hij
speelde pas zijn eerste toernooi. Dit laatste gold ook voor beker-winnaars Enes en Werner van de Donger.
En wellicht idem dito voor jonge talenten van elders. Het meeste eremetaal ging naar De Paardesprong,
uit Groningen, op de voet gevolgd door De Donger en Schaakwoude.

Voor de vele meegekomen ouders en begeleiders waren een koffie- annex leeskamer en een ruime
entreehal beschikbaar. Zodoende bleven de speelzalen prima leefbaar voor de schakers.
De gedetailleerde uitslag:

Groep A:
1. Hendrik Heikamp, Twijzel
2. Ghilon Etienne, Groningen
3. Dagmar Luijcks, Musselkanaal

Groep B:
1. Bram Baarspul, Haren
2. Hylke Noordhof, Groningen
3. Simon Botter, Leeuwarden

Groep C:
1. Ben Kruize, Groningen
2. Dennis Bezemer, Ureterp
3. Yuan Li Ma, Groningen

Groep D:
1. Jesse Pijper, Niekerk
2. Wessel Dijkstra, Assen
3. Steijn Hoekstra, De Valom

Groep E:
1. Ritske Tulner, Akkrum
2. Timo Kuipers, Ten Boer
3. Vincent Greven, Ten Boer

Groep F:
1.Steph van der Scheur, Groningen
2. Nills Kroodsma, Janum
3. Enes Adiguzel, Dokkum

Groep G:
1. Ruben Zarojan, Dokkum
2. Ruben Rozenga, Damwâld
3. Matthijs Dijkstra, Damwâld

Groep H:
1. Klaas-Jan Helmantel, Haren
2. Elon Steeds, Gorredijk
3. Werner Meinsma, Dokkum


De Donger schaakt wisselvallig

Zo wisselvallig als ons winterweer speelden de viertallen van  sc De Donger vorige week tegen Friese clubs. In de kantine van De Doelstien won het eerste team nog wel strak van NEO, uit Burgum. Kopman Amir Nicolai, huidig Fries kampioen, drukte de sterke Sjoerd Hoekstra langzaam maar zeker van het bord. Eerder kon Mark Folbert al profiteren van een grote fout van Jurjen Wedzinga. Daarna was Olaf Cliteur in een complexe stelling tevreden met remise, evenals tenslotte ook Cris J.Jellema.

In St. Jacobiparochie, bij Lasker, de schaakclub van het Bildt, was De Donger 2 zo goed als kansloos. In Corona-tijd werden zij bijna toevallig kampioen en promoveerden. Zij overleefden vorig jaar in klasse 1A, maar slikken nu louter nederlagen. Routinier Alle Vlasma, invaller Gosse Wiersma en liefhebber Jos Visser verloren achter elkaar. Captain Bernard Keizer kon zo waar nog iets van de eer redden, met een zuinige remise.

In Bolsward ervoer De Donger 3 de kracht van het ongelukkig gedegradeerde Westergoo. De gebroeders Sinia, Sjouke en Riemer, kwamen tekort tegen FSB-secretaris Harm-Jan Dijkstra en de jonge Thijs Blaeser. Remises van Gosse Wiersma en Wiebe de Jong konden de wedstrijd niet meer laten kantelen.

Ronduit succesvol was De Donger 4, het nieuwe team van youngsters aangevuld met captain Frank van Bolhuis en oud-trainer Douwe Kuipers. In Bakkeveen deklasseerden zij in een mum van tijd het lokale vierde team. Marina de Haan won zelfs door mat in 9 zetten! Ook Teun Meindersma en Luca Wijnstra namen geen halve maatregelen. Frank van Bolhuis kon daarna volstaan met een plus-remise.

Schaakclub De Donger telt momenteel meer dan dertig leden en speelt op dinsdagavond in de kantine van sporthal De Doelstien. Op vrijdagmiddag speelt de jeugdafdeling in de bibliotheek. 

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven