De finish komt in zicht

De strijd om de Donger-kampioenschap en de ereplaatsen nadert z’n ontknoping. Met nog drie rondes in april voor de boeg komen de favorieten bovendrijven: Mark Folbert, Bauke Vroom, Cris Jellema en Pieter van Kammen.

Van hen is Mark de te kloppen man; hij verdedigt een flinke voorsprong. In ronde 22 speelde hij gelijk tegen Cris, die misschien nog nagenoot van de publicatie van zijn externe partij in het Friesch Dagblad.  Hoe dan ook, hij speelde foutloos, maar wist Mark niet te verrassen. Beiden hielden heel lang het bord vol stukken, tot en met een evenwichtige remise.

Alle Vlasma probeerde runner-up Pieter wel te verschalken maar maakte zelf een foutje. Zijn dubbelpion en verzwakte koning werden hem fataal in een toreneindspel. Zoiets overkwam ook Piet Bouma, tegen Hein-Bauke Visser. In het pionneneindspel raakte hij in zetdwang en verloor.

Frank van Bolhuis verging het niet veel beter. Jaap van der Pol viel stevig aan, hoewel lange tijd zonder resultaat. In het toreneindspel wist hij echter behendig een pion door te schuiven, naar promotie en winst. Sjouke Sinia koos na f4 voor een wat open beginspel, maar liep al snel aan tegen een paar sterke lopers van Bernard Keizer.

Hij overzag pionverlies in het centrum, gevolgd door zelfs een dubbele vrijpion. Toen Bernard ook nog zo maar een paard kon slaan speelde Sjouke een verloren eindspel. Zoals gewoonlijk opende ook Gosse Wiersma met z’n Bird-pion f4. Geleidelijk aan kwam hij comfortabel te staan en raakte Marten Koopmans in tijdnood. Erger, hij blunderde en Gosse won.

Tegen de jonge Berend Adema nam Douwe Kuipers meteen het heft in handen, maar bereikte weinig. Berend trok in het late middenspel het initiatief naar hem toe, de kansen keerden en hij won verdiend.

Overige uitslagen: Wiebe de Jong – Jos Visser 0-1, Peter Smit – Damir Meinsma 1-0, Benjamin Bualda – Damian Bijlstra 1-0.

Een magere 20e ronde

Of het vermoeidheid was, van de externe eindronde van een dag eerder, of de ‘gratis’ punten die ons reglement toe kent  aan spelers van FSB-partijen, wie zal het zeggen. Feit is dat maar 12 van de 20 schakers de 20e competitieronde speelden.

Gelukkig was de vroegere jeugdkampioen van De Donger, Berend Adema, van de partij, anders was de speelzaal echt veel te groot geweest. Hij zat tegenover Peter Smit en moest duidelijk wat wennen aan het lagere tempo, vergeleken met rapid en jeugd. Hoe dan ook, een blunder werd hem fataal. De revanche-partij, meteen erna, won hij wel keurig.

Mark Folbert stoomt onbedreigd op naar het kampioenschap. Nu moest Hein-Bauke Visser er aan geloven. Met een paardoffer kon hij eerst nog een toren redden, maar daarna sneuvelde – onhoudbaar –  nog een stuk. Hein-Bauke hees sportief de witte vlag.

Bernard Keizer meende de beruchte Oerangutan-opening van Jos Visser te hebben ontzenuwd, toch bleef zijn koning bedreigd. Van tegendruk was geen sprake, laat staan kansen. Jos bood remise, maar Bernard weigerde, in loos optimisme. Want vijf zetten later mocht hij van geluk spreken dat Jos zijn angstige remise-aanbod wel aannam.

Marten Koopmans en Sjouke Sinia gingen er goed voor zitten: een lange, rustige laveerpartij met veel hout op het bord. Probeersels werden over en weer doorzien. Tenslotte had Marten een pion meer, maar Sjouke de betere stelling. Resultaat: remise.

Vuurwerk was er bij Frank van Bolhuis en Douwe Kuipers, na de voor hun doen rustige opening. In het geweld daarna gaf  Frank een stuk weg, maar prompt deed Douwe hem na, met een belangrijke toren. Het deed Douwe de das om. Piet Bouma verloor in het Spaans van Jaap van der Pol al vlot een pion, maar wist wel een sterke aanval op te bouwen. Maar zijn plan mislukte door enkele onnauwkeurigheden. Jaap nam het heft in handen en won.

Gerben van der Heide wint Piet Hania-toernooi

De 50e editie van het Dokkumer schaaktoernooi, is overtuigend gewonnen door Gerben van
der Heide uit Dokkum. Hij bleef ongeslagen en hoefde slechts een remise toe te staan aan
Jos Boers, eveneens uit Dokkum, die derde werd. De tweede prijs ging naar Chris Drayer uit
Oudega (S.) Dit roemruchte toernooi is inmiddels vernoemd naar haar grondlegger en
jeugdschaakanimator wijlen Piet Hania. Op zaterdag 25 februari werd het gehouden in de
IJsherberg te Dokkum. De deelname was ook ouderwets groot: 42 schakers, onder wie
opvallend veel jongeren. Zij wonnen ook de meeste prijzen. Winnaar van de reserve-
hoofdgroep werd Alle van der Veen uit Drachten, vlak voor Cris J.Jellema uit Dokkum. Hier
was Pieter van Kammen derde.

Overige uitslagen:
Groep C: 1. Wytze van der Zee, Sneek 2. Alle Vlasma, Dokkum 3. Luka Jovanovic, Delfzijl
Groep D: 1. René Wijnstra, Buitenpost 2. Jurjen Wedzinga , Burgum 3. Douwe Tjerkstra,
Workum
Groep E: 1. Luuk Pijl, Dokkum (5 uit 5!) 2. Jan de Groot ,Langezwaag 3. Cor Hania, Nijmegen
Henk Visser Leeuwarden / Markus de Boer, Dokkum

Groep F: 1. Berend Adema, Dokkum 2. Wiebe de Jong, Dokkum 3. Douwe Kuipers, Holwerd

Groep G: Pieter Cremer, Gorredijk (5uit5!) 2. Daniël Ferwerda 3. Wieger Romkes, Joure

Het officieuze snelschaakkampioenschap van Friesland voor 60+ers werd als sub-toernooi
tussendoor gehouden en gewonnen door Wytze van der Zee. Hij versloeg in de finale Johan
Cnossen uit Hurdegaryp. Diens plaatsgenoot Jan Meijer deed voor de 50 e keer
ononderbroken mee aan het Dokkumer toernooi. Hiervoor kreeg hij een oorkonde uitgereikt
door toernooileider Bernard Keizer. Het traditionele toernooiprobleem, gecomponeerd door
Sietze de Boer uit Burdaard, was een tweezet in de vorm van het getal vijftig. Gedetaillerd in het Frysk:

Foar alle skaakleafhawwers , dy der wienen  Sneon  yn de herberch te Dokkum
Ik wol begjinne mei , mij myn ekskús oan te bieden foar myn  , net mear goed witten fan de fariantendy’t  yn dat probleem sieten  . om it doe út te lizzen foel mij wat rau op’e lea , ik hie de jas noch oan.  Ik wol dat wat goed meitsje en lâns dizze wei de farianten jimme noch takomme te litten

De oplossing wie in , line’ ôfslúting L a2-d5  kaaiset b3 -Td5.

De farianten       1  L x b3  H a5 x b3
                        2  L g7  x  e5    D x e5
                        3  H  h6 -f5  [line ferbrekking]  D x e5
En de moaiste:   4   e4  x d3 , hoecht no net mear dutsen te wurden troch de L b5  en kin no moai  T c4

In slagge toernoai  yn in gesellige  wat lûdroftige rûmte mei moai wat dielnimmers. Hjirbij noch in          lokwinsk foar fyftichste kear en smakket nei mear !

Na loting werd de bekende taart gewonnen door Henk Breimer uit Koudum.

Het subtoernooi voor de jeugd werd gewonnen door Daniël Visser, voor de jonge Thobin
Gorter, beiden uit Dokkum. Derde werd Keo van der Bij uit Burdaard, ex aequo met Steijn
Hoekstra uit De Falom en Enes Kasiglu uit Dokkum.

Het fotoverslag:

Burgerschool wint schoolschaken

Het jaarlijkse kampioenschap schaken van basisscholen in Noardeast Fryslân is gewonnen door het viertal van de Burgerschool uit Dokkum. Zij bleven ongeslagen, evenals de Bonifatiusschool. Maar de ‘Burgers’ boekten een overwinning meer. Heel knap was de derde plaats van debutant De Welle, uit Burdaard. Zij bleven een andere nieuwkomer voor, De Schakel uit Dokkum, die meteen twee teams inzette. De nummers een en twee mogen in april deelnemen aan het Friese scholenkampioenschap. Op deze woensdagmiddag, in zalen van Nehemia te Dokkum, werden maar liefst 60 (!) partijen gespeeld. De organisatie was in handen van schaakclub De Donger.

Onderschriften bij de foto’s:

Er werd in viertallen per school gespeeld, om het eremetaal dat rechts staat te blinken.

Het winnende team van de Burgerschool. Vlnr Daniël van der Kooi, Steijn Hoekstra, Yildert Kempenaar en Thijs Folkers.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten
Zoeken
Archieven