Archive for the ‘Nieuws’ Category

Schaaktoernooien 2018

Op zaterdag 13  januari 2018 organiseert Schaakclub De Donger wederom het jaarlijkse districtstoernooi en FK 60+ snelschaakkampioenschap.

Voor de details en inschrijving zie onze toernooipagina:  http://www.dedonger.nl/toernooien/districtstoernooi-2018/

Verslag van de ledenvergadering van sc De Donger, op 26-09-2017, te Dokkum (hcr v\d Meer)

 

 1. Voorzitter Wim Reijnders heet iedereen welkom en heeft afmeldingen van Gosse Wiersma, Theo de Jong, Jan Odijk, Jos Visser, Peter Smit, Reitze Koopmans en Olaf Cliteur.  Aanwezig 16 leden. Secretaris a.i.  Bernard Keizer licht toe dat Olaf ernstig- en Jos minder ernstig ziek zijn.
 1. Mededelingen: – Wim meldt het aanstaande overleg in Twijzel over voortzetting van de Dorpencompetitie. Hij is daar en vraagt leden DD om team te vormen. Riemer geeft aan dat DD meedoet aan een sponsoractie van Kabel-Noord en roept leden op om op onszelf te stemmen, via site van Kabel-Noord
 1. Notulen van vorige vergadering, 20-09-2016, worden goedgekeurd.
 2. Financieel jaarverslag: Wim legt uit dat bestuur DD wil bezuinigen vanwege de terugloop van ledenaantal en van sponsoren. Toernooiboekje met veel advertenties was onze extra inkomstenbron, maar is achterhaald. Papier legt het af tegen digitaal. Plannen behelzen: – contributieverhoging met € 10.-, tot € 85.- per jaar; gastleden (die elders hoofdlid zijn) betalen de helft. – vermindering van de kosten,  die grotendeels bestaan uit investering in materialen – uitbating van toernooien, jeugdafdeling en schoolschaakkampioenschap. Aanwezigen voegen toe: zaalhuur per maand is onvoordelig omdat er soms halve maanden niet gespeeld wordt. (Dit blijkt onwaar; Andries v\d Meer rekent € 25 per avond)  Voorzitter vult aan als mogelijke besparingen: – bankkosten (ING reeknt €12.- per mnd!)-  sobere slotavond – profijtelijke schaaknacht – minder dure jeugdafdeling. Verhoging van de contributie heeft in geen 6 jaar plaatsgevonden. Door de aanwezigen wordt deze voor kennisgeving aangenomen.Frank van Bolhuis geeft aan dat hij alleen, zonder Theo de Jong, bij penningmeester Riemer Sinia is geweest en er dus geen volledige kascontrole heeft plaatsgevonden. Dit wordt door de vergadering betreurd en moet voortaan beter georganiseerd worden. Volgend jaar bestaat de kascommissie  uit Theo en Frank.

  Frank dringt aan op meer specificatie van grote posten, die nu onhelder blijven. Na een moment van wanorde, door onenigheid tussen Wim en Frank, gaat de bespreking van de financiën verder, nu aan de hand van een door Wim bijgestelde begroting. Als centrale vraag kont naar voren: vanwaar het grote tekort van € 1500.-? Bestuursleden lichten toe dat DeDonger  jarenlang (veel) meer binnenkreeg dan uitgaf en zodoende een flinke buffer opbouwde. De laatste jaren is er veel geinvesteerd en zelfs vrij gedachteloos uitgegeven. Totdat Wim nu de noodklok luidt.

 1. Jaarverslag secretaris: is per mail toegestuurd. Vergadering vraagt om voorlezing van de tekst voortaan.
 2. Jeugdschaken: hoofdzaken zijn verwoord in het jaarverslag. Jeugdleider Bernard Keizer vermeldt de switch van speellocatie, van cbs De Regenboog naar rkbs St. Bonifatius, op donderdagmiddag, 14.30-15.30 uur.
 3. Bestuurssamenstelling: Wim benadrukt aftreden van Bernard als secretaris a.i. en polst ieder aanwezig lid voor opvolging. Zonder resultaat. Voorgesteld wordt dat Reitze Koopmans gevraagd wordt als competitieleider, waarbij Alle Vlasma, de huidige CL en webmaster, de rol van secretaris wil overnemen.
 4. Interne competitie: Er worden prijzen uitgereikt aan de winnaars van seizoen 2016-2017, in de bekende klasse-indeling. Zij ontvangen opvallend eenvoudig eremetaal. CL Alle legt uit dat de competite van DD 27 rondes beslaat, plus 3 rondes rapid (= 24 okt., 23 jan., 3 apr.) Sinterklaas en 2e Kerstdag vallen uit. Er komt tussendoor een aparte snelschaaktoernooiavond, datum volgt op de site.
 5. Toernooien: Bauke Vroom attendeert op de volle kalender van de FSB in januari 2018. Om overlap met anderen te vermijden kiezen we: jeugd 6 jan., senioren 13 jan. Scholenkampioenschap op wo. 14 feb.  Schaaknacht: nog niet bekend.
 6. Externe competitie: We hebben 3 teams opgegeven voor as. seizoen 2017-2018. DD1 (achttal), DD2 en DD3 (viertallen) Teamleiders zijn: CrisJ., Douwe en Wim. Voor de beker hebben we geloot tegen Philidor, uit. Uit de FSB-ALV van 20 sept. jl. dat er volgend seizoen – 2018-2019 – alleen met viertallen zal worden gespeeld, behalve op zaterdagmiddag. De klasse-indeling zal niet op basis van gemiddelde rating, maar via een gemengde weging (hybride) plaatsvinden.
 7. Rondvraag: geen
 8. Voorzitter sluit om half tien de vergadering.

Nieuwe competitieleider

Vanaf vandaag is Reitze Koopmans de nieuwe competitieleider, af- en/of aanmeldingen gaarne bij hem melden per mail of telefoon. Zijn gegevens staan vermeld op deze site bij Clubgegevens

Start jeugdschaken uitgesteld tot donderdag 12 oktober 2017

Beste schakers en ouders,

Meteen al weer een tussen bericht, over vertraging in ons schaakrooster.

Volgende week donderdag, 5 oktober, gaat het jeugdschaken niet door. Dan is de Bonifatiusschool gesloten wegens de landelijke onderwijsstaking.

Daarom kunnen we pas een week later, op donderdag 12 oktober, weer schaken.

Dan gaan we in drie niveaugroepen oefenen en in één grote groep competitie spelen.

Geef dit graag ook door aan de nieuwe kinderen van wie wij nog geen e-mailadres hebben.

Sorry voor dit ongemak,

Vriendelijke groet, ook namens Frank en Jos

Bernard Keizer

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief