Wiebe de Jong verliest onverdiend van Bernard Keizer

Na vroeg verlies van een pion zette Wiebe extra aan en bezorgde Bernard een dubbelpion en

een passieve loper. Bovendien belaagden zijn dame en een toren de witte koning, beschermd

door slechts twee pionnen. Pas nadat Bernard twee centrumpionnen moest opgeven kreeg zijn

loper wat speelruimte en kon hij zowaar een matdreiging forceren. Nu was het de zwarte koning

die ontsnapte, zij het ten koste van een kwaliteit. Tegen 24.00 uur hield Bernard een pion extra

over, genoeg voor de onverdiende winst, ofwel een gestolen punt….

Mark Folbert bestreed de beruchte Bird-opening van Gosse Wiersma met succes, door het

gambiet op e5. Naderhand verspeelde Gosse een stuk door een penning in de lange rokade.

Door consequent afruilen en het mijden van listige paardenvorken bereikte Mark een gewonnen

eindspel.

In een Siciliaanse opening bereikte Teun Meindersma een gelijke stand tegen Cris Jellema. In

het spannende eindspel verspeelde hij echter een loper en daarmee ook deze zware partij.

Doordat Marten Koopmans al snel zijn witte dame liet pennen door Hein Bauke Visser, en

meteen opgaf, was van een echte partij geen sprake. De aftermatch bracht beide heren nog wel

wat schaakplezier.

Alle Vlasma schrok niet van de bekende pionnenstorm van Douwe Kuipers. Hij won simpel een

stuk en ruilde alles af wat in zijn vizier kwam. Dit liep zelfs uit op een onverwacht mooi mat.

De andere uitslagen: Bernend Adema – Jos Visser remise, Sjouke Sinia – Piet Bouma 1-0,

Peter Smit – Rens Dijkstra 1-0, Lukas Paalman – Frank van Bolhuis 0-1, Timo de Jong – Mark

de Graaf 0-1.

Leave a Reply

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven