Schaakclub De Donger start nieuwe jeugdgroep

In Dokkum wordt door jeugd volop geschaakt, op basisscholen, clubcompetitie en toernooien. Het Dockinga-college doet mee om het NK voortgezet onderwijs. Op donderdagmiddag 12 december start schaakclub De Donger een extra beginnersgroep. Deze is niet alleen bedoeld voor de leerlingen van de scholen De Bron, De Twine en Eben Haëzer die kortgeleden kennismakingslessen schaken volgden. Alle kinderen met belangstelling voor schaken zijn welkom, om 14.45 – 15.45 uur in cbs De Bron, Kapellaan 5. Lesgever is Frank van Bolhuis. De eerste 2 lessen zijn kosteloos.

Tweestrijd Vroom en Jellema op de Donger

Op schaakclub De Donger komen Bauke Vroom en Cris J. Jellema naar voren als de grootste kanshebbers op de clubtitel. Ze geven elkaar niks toe. In zijn partij tegen Reitze Koopmans overleefde Bauke rustig  een openingsopmars en won later zelfs een pion. Dit voordeel wist hij in het eindspel echter niet te benutten en moest berusten in remise.

Iets dergelijks overkwam Jellema tegen Jan Eelkema. In hun gekende rustige stijl bouwden zij aan degelijke stellingen, om daarna elkaar duchtig te bestoken. In het eindspel kreeg Jellema zijn vrijpion net niet omgetoverd in een koningin, maar hield tegelijk Eelkema wel af van snode aanvalsplannen. Gevolg: remise.

De subtoppers Bernard Keizer en Pieter van Kammen gingen beiden voor de winst. In hun lange partij keerden de kansen voortdurend, door gewaagde aanvallen en actief verdedigen. Bernard  overschatte zijn kansen door te gaan stormlopen met zijn koningspionnen. In het eindspel was zijn onbeschermde koning weerloos. Winnaar Pieter steeg op de competitieranglijst maar liefst 4 plaatsen.

Gosse Wiersma, bekend om zijn aanvallende openingen met wit, wist tegen René Wijnstra met zwart ook meteen van wanten. Hij kreeg ruimtevoordeel, viel aan, hield vol en won tenslotte materiaal. Wijnstra ging sportief strijdend ten onder.

De uitslag van de krachtmeting tussen Nils Venema en Hein B. Visser was bepaald curieus. Nils stond glad gewonnen maar hij drukte Hein reglementair klem in plaats van omver, en dus volgde het beruchte pat ofwel remise. 

Frank van Bolhuis verkeek zich in een thuis voorbereide opening op het creatieve weerwerk van Peter Smit en moest al snel de vlag strijken.

Dat deed ook Douwe Kuipers, na een aantrekkelijke partij tegen Jaap van der Pol.  Zijn hyperaanvallende opening liep al snel vast, waarna zijn verdedigers overbelast raakten. Hij moest tenslotte twee torens en een loper geven voor de koningin, teveel om nog te overleven.

Andere uitslagen: Alle Vlasma – Marten Koopmans remise, Riemer Sinia – Durk Wassenaar 0-1.

Drukke schaakavond in Dokkum

In een volle speelzaal werden dertien partijen gespeeld.

De hoofdmacht moest in de eerste ronde van de FSB bekercompetitie aantreden tegen  het viertal van Schaakclub Rijs e.o. De eerste uitslag kwam aan het derde bord waar Jan Eelkema een goede partij speelde maar hij werd even het spoor bijster en verloor een stuk en gaf vervolgens sportief op . Vervolgens kwam de Donger terug met een puike partij van Olaf Cliteur die het remise aanbod afsloeg en met zetdwang en konings oppositie  zijn tegenstander verraste en zo toch nog de wedstrijd in zijn voordeel kon beslissen en zo de stand weer gelijk trok. Maar het taaie Rijs kwam al snel weer op voorsprong doordat Cris Jellema zijn wedstrijd verknalde. De druk lag nu bij Amir Nicolai die ook een zware wedstrijd had maar met fraai eindspel de winst wel wist te incasseren zodat er een gelijke eindstand op het scorebord verscheen en er middels snelschaken een beslissing moet worden geforceerd. De spelers van Rijs hadden na kort overleg besloten om niet meer te willen vluggeren zodat automatisch de winst naar de Donger ging.

De gedetailleerde uitslag :

1.Amir Nicolai – Herman Beks     1-0
2.Olaf Cliteur – Chris Draijer        1-0
3.Jan Eelkema  – Jelle Jeltema    0-1
4.Cris Jellema – Jan Brinkman     0-1

In de interne competitie won  Peter Smit verrassend van Durk Wassenaar.

Nils Venema speelde zijn eerste partij van het seizoen en rekende gedecideerd af met Jaap van der Pol.

Bernard Keizer opende avontuurlijk tegen Alle Vlasma met een losgeslagen koningin. Vlasma verspeelde even later door een rekenfout een loper. Na een verplichte  dameruil kon Vlasma zijn stukken niet meer hergroeperen. Na verlies  van nog een toren gaf hij meteen op.

Hein Bauke Visser, spelend met wit tegen Frank van Bolhuis, opende met een Reti variant. Na een aantal zetten bleek dit een voordeel in het centrum op te leveren. De ontwikkeling van de stukken was daarom ook in het voordeel van wit. Tot de 20e zet bleef dit voordeel overeind, totdat Hein een pion opschoof die de lijn naar de koning opende. Frank maakt hier slim gebruik van door met de dame schaak te zetten en tegelijk een loper aan te vallen. Deze loper kon niet gered worden. Na lang wikken en wegen besloot Frank dan ook om de loper te slaan, maar hierdoor kwam zijn dame wel slecht gepositioneerd. Hierdoor kon Hein met een extra tempo de druk verder opvoeren, met als resultaat dat een paard en loper van Frank ingesloten werden. Door het steeds verder opschuiven van de d en e pionnen kwamen ook de zwarte torens onder druk te staan. Met een ultieme poging van Frank door aan de andere kant van het veld schaak te zetten probeerde hij het tij te keren. Dit koste echter een toren, en leverde geen direct voordeel op. Met de dreiging van promotie van één van de witte pionnen, was de stelling niet te houden en gaf Van Bolhuis op.

Overige uitslagen: Gosse Wiersma-Bauke Vroom 0-1; Pieter van Kammen-Reitze Koopmans 1-0 ;Christiaan Houpst-Marten Koopmans ½-½; Douwe Kuipers-Jos Visser ½-½

De Donger verslaat Schaakwoude royaal

In Noordoost-Fryslân zijn De Donger uit  Dokkum en Schaakwoude uit Damwoude al jarenlang toonaangevende schaakclubs. Hun onderlinge treffen in de Friese hoofdklasse is een regelrechte kraker of derby. Vorige week bestreden zij elkaar in Damwoude. Vorig seizoen wonnen de wâldsjers vrij ruim in Dokkum. Nu wilden de Dokkumers ‘bloed aan de paal’.  Op papier waren de viertallen aan elkaar gewaagd. Olaf Cliteur wees de weg door onverwachts snel te winnen van Matthijs Visser. Dit gaf zijn kompanen vleugels. Kopman Amir Nicolai versloeg al vlot de degelijke Ronald van der Veen. Jan Eelkema won daarna fraai van Gerke Ros. De race was gelopen en Cris J. Jellema kon genoegen nemen met remise tegen Evert Drijver. Hij bepaalde de eindstand op 0,5 – 3,5 . 

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Zoeken
Archief