Nieuwe ratingviewer

De nieuwe ratingviewer https://ratingviewer.nl/list/31/clubs/010002/ is ingesteld op de pagina “Rating” in het menu. De oude ratingviewer wordt dus niet meer bijgewerkt en is verwijderd.

Ook jeugdafdeling weer op slot

Aan de voortvarende doorstart van ons jeugdschaken is abrupt een einde gekomen. De strenge lockdown trof sinds 15 december 2020 ook de bibliotheken. Daardoor liggen voorlopig onze schaakborden en – stukken daar werkeloos in de kast. Zodra de Dokkumer bieb open gaat voor publiek, zitten wij op vrijdagmiddag weer achter de borden.

Schaakjeugd van De Donger mag weer schaken

Vanaf 23 oktober is gestart met de nieuwe Jeugdschaakclub de Donger in Dokkum. In de Bibliotheek aan de Brokmui kunnen kinderen in de leeftijd van zeven tot en met twaalf jaar hieraan deelnemen: elke vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur kunnen de kinderen hier terecht voor een middag met elkaar leren en oefenen.

Totdat het vervelende Corona virus alweer toesloeg en de Dokkumer bibliotheek weer gesloten moest worden en er niet geschaakt kon worden.

Maar gelukkig kan er vanaf nu weer geschaakt worden door de schaakjeugd op vrijdagmiddagen wegens versoepeling van de Corona regels !

Zie ook dit artikel van de redactie van in-dokkum : start-nieuwe-jeugdschaakclub-in-dokkum

Schakers stellen hun competitie uit

De streekschaakclub De Donger heeft haar competitie moeten afbreken. Hoewel de speelzaal in Bowlingcentrum Dokkum aan alle eisen van de nationale bond KNSB  voldoet, maakt de tijdelijke sluiting van dit horeca-bedrijf vanwege de Corona-maatregelen  verder spelen onmogelijk. Voorlopig geldt de stopzetting voor vier weken.

Deze onheilstijding belette de schakers niet om in de vierde ronde alles uit de kast te halen. Reitze Koopmans brak al vroeg in het middenspel door op de koningsvleugel van Bernard Keizer, weliswaar ten koste van zijn toren tegen een paard.  De zwarte koning ontsnapte in een soort van lange rokade, terwijl die van Reitze midden in de strijd kwetsbaar werd. Na urenlang elkaar bestookt te hebben besloten beide kemphanen  in opperste tijdnood tot remise.

Marten Koopmans stoomde ook al vroeg op naar de linies van Sjouke Sinia. Maar hij liep vast in diens secure verdediging. Wel snoepte hij ondertussen een pion mee. In het eindspel was die voorsprong genoeg voor promotie en winst.

Jaap van der Pol koos tegen de gewiekste Bauke Vroom in de zogenaamde ‘Fischer-aanval’ te vroeg voor een pionnenstorm. Twee gingen er verloren en zwart kreeg al snel de overhand. Toen er geen tegenkansen meer te ontdekken waren, gooide Jaap de handdoek in de ring.

Tegen Riemer Sinia begon Gosse Wiersma met zijn beruchte Bird-opening, vlak voor zijn koning. Hij won al snel een kwaliteit, maar kreeg daarna een alles-of-niks aanval op zich. Die wist hij te overleven, waarna de materiaalvoorsprong hem de winst bezorgde.

Zo ver kwam Douwe Kuipers niet, ook al trok ook hij voortvarend ten aanval tegen Mark Folbert. Zelfs het verlies van een pion deerde hem niet. Maar tenslotte moest hij berusten in remise.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief