Bauke Vroom weer aan de leiding

Al speelt hij niet eens alle competitiewedstrijden, vanwege zijn werk, Bauke Vroom is wel alleen aan de leiding gekomen bij schaakclub De Donger. In ronde 11 versloeg hij vrij simpel de overmoedig aanvallende Douwe Kuipers.

Achtervolger Alle Vlasma moest tegen Pieter van Kammen berusten in remise. Na het afruilen van veel hout waren er ineens aan weerszijden geen aanvalskansen meer.

Runner-up Reitze Koopmans streed in een zoon-tegen-vader partij tegen heit Marten. Hij opende meteen fel aanvallend, forceerde dameruil en kreeg wat voordeel. Vele zetten later mocht Marten, na stukverlies door een penning, zijn zoon te feliciteren.

Bernard Keizer en Durk Wassenaar opereerden heel behoedzaam, waarbij eerstgenoemde  geruisloos toch een overwicht opbouwde. Pas nadat Wassenaar zijn koning en diens pionnengarde ver liet oprukken voltrokken beide vijandelijke lopers het vonnis.

Lange tijd had René Wijnstra tegen Gosse Wiersma het betere van het spel, maar wist niet toe te slaan. Na nog een gemiste kans in het eindspel bood hij Wiersma tenslotte gulhartig remise.

Te haastig spel typeert zowel Jaap van der Pol als Nils Venema. Ook nu flitste het spel heen en weer en vlogen de stukken er af. Al vlot creëerde Jaap een matdreiging met stukwinst, waarna Nils opgaf.

In een lange foutloze partij  kwam Jos Visser in het eindspel toch in het voordeel, net genoeg voor de winst tegen Frank van Bolhuis.

Overige uitslag: R. Sinia – P. Kooistra 1-0

Donger 2 en 3 presteren naar behoren

Afgelopen week werden er twee wedstrijden gespeeld in de FSB competitie

Dinsdag speelde in klasse 4 het derde team thuis tegen Bakkeveen 3. Op bord 4  veroverde Jaap van der Pol de vijandelijke dame  via een toren aanval, waarna tegenstander Freek Leistra opgaf. Ook Peter Smit was aan bord 3 in goede doen, hij veroverde genoeg materiaal om tegenstander Frits Hoogvorst tot opgave te dwingen. Nils Venema speelde een prima partij tegen Berend Joustra,maar vergat  op het eind te verdedigen, waarna hij opgaf wegens een niet te pareren matdreiging. Op bord 1 veroverde René Wijnstra het ene stuk na het andere. Daarna ging hij succesvol op jacht naar de  koning van Douwe Galema, waardoor het een 3-1 overwinning werd.

Op vrijdagavond speelde in klasse 3 het tweede team in Buitenpost tegen DTK 2. Op bord 2  ging DTK’er Johan van der Velde tegen Alle Vlasma in de fout door een giftige pion te nemen wat hem een paard kostte. Vlasma posteerde daarna een drietal stukken in de buurt van  de vijandelijke koning, waarna hij alle stukken, behalve de pionnen, kon opruimen en de winst kon incasseren. Op bord 1 ging de strijd tussen Gosse Wiersma en Bartele Bosma lange tijd  gelijk op, tot dat Wiersma vernietigend met de dame toesloeg en Bosma de strijd staakte. Op bord 3 kon Durk Wassenaar het niet bolwerken  tegen Melle Bosma, die via een vrijpion  door Wassenaars verdediging heen brak, waarna Wassenaar opgaf. Op bord 4 verloor René Wijnstra een kwaliteit, waarna tegenstander Jan Bergmans met solide eindspel  de winst kon binnenhalen, wat de eindstand bracht  op 2-2.

Reitze Koopmans nadert lijstaanvoerders

De competitie van schaakclub De Donger is deze herfst ronduit spannend. Aan kop gaan Bauke Vroom en Alle Vlasma, met bijna evenveel punten. De derde plaats wordt verrassend ingenomen door Reitze Koopmans, vóór de cracks Bernard Keizer, Christiaan Houpst en Cris J. Jellema.

Door onderschatting van een vroege gevaarlijke aanval van Reitze Koopmans  op zijn koning verspeelde Bernard Keizer een loper. Alleen dankzij een vastgezette pionnenopstelling bleef het spel overeind. Totdat Reitze heel slim aanstuurde op zetdwang bij Keizer. Deze moest zijn gekoesterde pionnenmuurtjeén de strijd opgeven.

Alle Vlasma verdedigde zich creatief tegen de fel aanvallende Marten Koopmans. Na diens lange rokade won hij zelfs een toren tegen een loper.  Dit was voor Marten het signaal om alles of niets te spelen. Mede door tijdnood werd het niets.

In een gelijk opgaande partij verloor Cris Jellema via een verborgen penning van Pieter van Kammen een belangrijk stuk. Pieter kon het eindspel daarna comfortabel uitspelen en winnen.

De beruchte Oerang oetan-opening van Jos Visser werd door Gosse Wiersma handig ontzenuwd. Hij kon al snel lijnen openen, druk zetten en het initiatief vasthouden. Hij won na simpele pionwinst.

Door een vooruitgeschoven sterk paard van Nils Venema verloor Frank van Bolhuis de macht over het middenspel. Hem kostte hem ook een paard en daarna de partij.

De andere uitslagen: D. Wassenaar – R.Wijnstra remise, D. Kuipers – P. Kooistra 1-0, Th. De Jong – R. Sina 1-0

Uitslagen Dorpencompetitie ronde 1

Hallo allemaal,

Hierbij de uitslagen van de eerste ronde gespeeld op woensdag 25 oktober 2017 bij Schaakwoude  in Damwoude.

Tinke & Sette – Twijzel  2 – 2

Garijp  — Donger   3 – 1

DTK – Schaakwoude 2  3½ – ½

Schaakwoude 1  had een vrije ronde

 

De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdag 21 november 2017 en wel in Garijp, hun viertal heeft dan een vrije ronde .

Indeling ronde twee :

Donger  — Tinke & Sette

Schaakwoude 1 – DTK

Schaakwoude 2 – Twijzel

Groeten,

Herman

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Zoeken
Archief