Pieter van Kammen remisekoning

De vice kampioen van vorig seizoen laat ook in deze competitie weer degelijk spel zien. Hij heeft de
misslagen van voorheen overwonnen, maar heeft nu moeite om zijn gecreëerde mogelijkheden te
benutten. Tegen Cris Jellema kreeg hij ook wel weer kansen, maar moest ook zelf deksels uitkijken.
Het spel golfde op en neer. In een scherpe stelling besloten beide kemphanen tot een sportieve
remise omdat beiden vonden dat de ander geen nederlaag verdiende. Het was Pieter zijn derde
puntendeling op rij, zij het wel tegen sterke spelers.
Koploper Mark Folbers had het niet gemakkelijk tegen Marten Koopmans, die rustig opende en
rokeerde. Mark opende meteen de aanval maar vergeefs. Sterker nog, hij verloor een pion.
Desondanks werden Mark’s dame en paard sterker dan Marten zijn dame en loper. Zij hengelden
twee pionnen binnen waarna een totale stukkenruil Mark een eenvoudige winst bezorgde.
Bernard Keizer opende agressief tegen Wiebe de Jong en won een pion. Wiebe reageerde alert maar
overspeelde zijn hand en verloor een toren tegen een paard en ook nog enkele pionnen. Zijn niet-
gerokeerde koning kwam in het nauw. Na nog weer een kwaliteitsverlies gaf hij op.
Alle Vlasma en Jos Visser gingen heel voorzichtig te werk. D stelling bleef in perfecte balans totdat Jos
onverhoeds een paard in liet staan. Hij gaf meteen op.
Douwe Kuipers opende als gewoonlijk hyper aanvallend. Tegen Jaap van der Pol kreeg hij vrij
pionnenspel op de koningsvleugel. Ondertussen kaapte Jaap nog wel een toren weg, maar kon niet
verhinderen dat Douwe’s aanval doorsloeg, naar partijwinst.
Riemer Sinia en Frank van Bolhuis speelden een energieke partij, met kansen over en weer. De
voordelige pionnenopstelling van Riemer gaf uiteindelijk de doorslag, na afruil van de resterende
stukken in het eindspel. Frank moest berusten in een wat zure nederlaag.
Dit lot trof ook Sjouke Sinia, tegen Hein-Bauke Visser. Na wat onschuldig pionnengeschuif knalde
zwart erin met een vroeg offer van toren én loper, om mat te forceren. Dit mislukte maar Sjouke had
de pech dat hij zijn gekoesterde materiaalvoorsprong moest inleveren voor een dreigende vrijpion.
Na dame ruil had Hein-Bauke een pionnenoverwicht, genoeg om deze bloedstollende partij te
winnen.
Overige uitslag: Bauke Vroom-Piet Bouma 1-0

Leave a Reply

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Zoeken
Archieven