Piet Bouma blijft winnen

Een half seizoen lang trok Piet Bouma steeds aan het kortste eind, de punten waren schaars. Maar na Nieuwjaar begon de victorie: vier overwinningen op rij! Tegen Riemer Sinia kreeg hij al vlot een betere stelling, vooral nadat Riemer grootscheeps ging afruilen.  Zijn koning raakte op drift, zelfs 4 tussenschaakjes hielpen niet meer. Piet zette hem mat midden op het bord.

Mark Folbert speelde heel secuur tegen de Engelse opening van Bernard Keizer. Zij belaagden al vroeg elkaars dames. Marks penningen waren effectiever, één paardenzet zelfs dodelijk. Bernard gaf sportief op.

In een aantrekkelijke partij maakten Cris J.J. en Jos Visser geen fout. Zodoende zeilden zij naar een tactisch eindspel. Hierin wist Cris toch een winnende ruil te forceren en alsnog te winnen.

Tegen Pieter van Kammen kwam Gosse Wiersma weer eens goed uit zijn Bird-opening. Materiaalwinst zet er echter niet in. De schijngevechten leidden tot veel afruil en tenslotte restte remise.

Alle Vlasma vertrouwde tegen Sjouke Sinia weer op zijn Siciliaan, in een scherpe partij. Hij raakte onnodig een toren kwijt. Maar Sjouke kon de weelde niet aan en blunderde prompt een toren terug. In het pionneneindspel overzag Alle de winst. Beide kemphanen hadden vrede met remise.

Marten Koopmans en Frank van Bolhuis bouwden hun strijd rustig op.  Het bord bleef lang vol. Bij een ingewikkelde afruil verrekende Frank zich: hij kreeg een dubbele aanval over zich heen, met fatale gevolgen.

Voor Jaap van der Pol waren de druiven zuur, nadat hij Hein-bauke Visser finaal had overspeeld. Zelfs na een niet-aangenomen torenoffer kon Bauke’s koning maar ternauwernood ontsnappen. In deze omklemming gunde Jaap zijn tegenstander een vrijpion. Erger nog, hij gaf een loper weg en werd zelf mat gezet.

Leave a Reply

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven