Archive for the ‘Interne competitie’ Category

Een magere 20e ronde

Of het vermoeidheid was, van de externe eindronde van een dag eerder, of de ‘gratis’ punten die ons reglement toe kent  aan spelers van FSB-partijen, wie zal het zeggen. Feit is dat maar 12 van de 20 schakers de 20e competitieronde speelden.

Gelukkig was de vroegere jeugdkampioen van De Donger, Berend Adema, van de partij, anders was de speelzaal echt veel te groot geweest. Hij zat tegenover Peter Smit en moest duidelijk wat wennen aan het lagere tempo, vergeleken met rapid en jeugd. Hoe dan ook, een blunder werd hem fataal. De revanche-partij, meteen erna, won hij wel keurig.

Mark Folbert stoomt onbedreigd op naar het kampioenschap. Nu moest Hein-Bauke Visser er aan geloven. Met een paardoffer kon hij eerst nog een toren redden, maar daarna sneuvelde – onhoudbaar –  nog een stuk. Hein-Bauke hees sportief de witte vlag.

Bernard Keizer meende de beruchte Oerangutan-opening van Jos Visser te hebben ontzenuwd, toch bleef zijn koning bedreigd. Van tegendruk was geen sprake, laat staan kansen. Jos bood remise, maar Bernard weigerde, in loos optimisme. Want vijf zetten later mocht hij van geluk spreken dat Jos zijn angstige remise-aanbod wel aannam.

Marten Koopmans en Sjouke Sinia gingen er goed voor zitten: een lange, rustige laveerpartij met veel hout op het bord. Probeersels werden over en weer doorzien. Tenslotte had Marten een pion meer, maar Sjouke de betere stelling. Resultaat: remise.

Vuurwerk was er bij Frank van Bolhuis en Douwe Kuipers, na de voor hun doen rustige opening. In het geweld daarna gaf  Frank een stuk weg, maar prompt deed Douwe hem na, met een belangrijke toren. Het deed Douwe de das om. Piet Bouma verloor in het Spaans van Jaap van der Pol al vlot een pion, maar wist wel een sterke aanval op te bouwen. Maar zijn plan mislukte door enkele onnauwkeurigheden. Jaap nam het heft in handen en won.

Piet Bouma blijft winnen

Een half seizoen lang trok Piet Bouma steeds aan het kortste eind, de punten waren schaars. Maar na Nieuwjaar begon de victorie: vier overwinningen op rij! Tegen Riemer Sinia kreeg hij al vlot een betere stelling, vooral nadat Riemer grootscheeps ging afruilen.  Zijn koning raakte op drift, zelfs 4 tussenschaakjes hielpen niet meer. Piet zette hem mat midden op het bord.

Mark Folbert speelde heel secuur tegen de Engelse opening van Bernard Keizer. Zij belaagden al vroeg elkaars dames. Marks penningen waren effectiever, één paardenzet zelfs dodelijk. Bernard gaf sportief op.

In een aantrekkelijke partij maakten Cris J.J. en Jos Visser geen fout. Zodoende zeilden zij naar een tactisch eindspel. Hierin wist Cris toch een winnende ruil te forceren en alsnog te winnen.

Tegen Pieter van Kammen kwam Gosse Wiersma weer eens goed uit zijn Bird-opening. Materiaalwinst zet er echter niet in. De schijngevechten leidden tot veel afruil en tenslotte restte remise.

Alle Vlasma vertrouwde tegen Sjouke Sinia weer op zijn Siciliaan, in een scherpe partij. Hij raakte onnodig een toren kwijt. Maar Sjouke kon de weelde niet aan en blunderde prompt een toren terug. In het pionneneindspel overzag Alle de winst. Beide kemphanen hadden vrede met remise.

Marten Koopmans en Frank van Bolhuis bouwden hun strijd rustig op.  Het bord bleef lang vol. Bij een ingewikkelde afruil verrekende Frank zich: hij kreeg een dubbele aanval over zich heen, met fatale gevolgen.

Voor Jaap van der Pol waren de druiven zuur, nadat hij Hein-bauke Visser finaal had overspeeld. Zelfs na een niet-aangenomen torenoffer kon Bauke’s koning maar ternauwernood ontsnappen. In deze omklemming gunde Jaap zijn tegenstander een vrijpion. Erger nog, hij gaf een loper weg en werd zelf mat gezet.

Alle Vlasma viert comeback met zege op Gosse Wiersma

Na zijn onfortuinlijke afwezigheid van meer dan anderhalve maand liet Alle Vlasma zien het spelletje nog niet verleerd te zijn. Hij waagde meteen weer zijn vertrouwde damegambiet, waarin Gosse de weg ook weet. In het middenspel kreeg die zelfs de overhand, maar kon niet doordrukken. Erger nog, hij verrekende zich en Alle kon het volle punt incasseren.

Een veel akeliger variatie op dit thema overkwam Bernard Keizer. Hij ging meteen op avontuur in het damegambiet van Pieter van Kammen. Doldrieste dame-zetten kostten hem al snel hoofdbrekens en aanvankelijk alleen een pion en een zwakke koningspositie. Maar het zette Pieter aan tot heel secuur spel waarin Bernard een combinatie over het hoofd zag. Zijn losgeslagen dame ging verloren en daarmee de partij. Na 12 zetten!

Jos Visser probeerde Bauke Vroom te verrassen met zijn bekende oerang-oetan: b4. Tevergeefs, want zwart won een pion. Daarna zocht wit het in een sterk span paarden, maar ook toen bouwde Bauke gestaag door aan een stevige stelling. Hij wist een grote afruil te forceren, met stukwinst, genoeg voor de zege.

Wiebe de Jong en Jaap van der Pol openden heel rustig en evenwichtig. Wel zag Jaap kans om een toren te geven voor paard en loper. Niettemin kon hij hiermee geen druk uit oefenen. Beide torens van Wiebe werkten prima samen. Tenslotte kon hij zelfs mat geven na een torenoffer.

Andere uitslagen: Hein-Bauke Visser – Frank van Bolhuis 1-0, Peter Smit – Marten Koopmans 0-1

De Donger 2 verrast Jurjen Tolsma

Na de ‘onmogelijke’ promotie geloofde niemand in de overlevingskansen van De Donger 2 in de eerste klasse FSB. Maar wedstrijdschaak is een sport en kent z’n verbazende uitslagen. Zoiets gebeurde in de 5e ronde, thuis tegen Jurjen Tolsma 1, de schaak- en damclub uit Stiens.

Bernard Keizer won al in de opening een paard en 3 pionnen door balsturige dame-acties. In de ontstane ruimte probeerde zijn ambtsbroeder Jaap Overeem hem nog wel te ‘trucken’. Toen dat mislukte gaf hij al snel op.

Ingevallen voor Alle Vlasma weerde Gosse Wiersma zich als in zijn beste dagen. Ook hij zette zijn tegenstander Joop Claus al in de opening klem, uiteraard via zijn geliefde Bird-lijnen. Hierlangs boekte hij een strakke overwinning.

Ook Jos Visser speelde een gedegen partij, tegen routinier Marten Kroondijk. Met zwart kwam hij geen moment in gevaar. Zijn vlotte remise bracht De Donger al voor tienen de winst. Een klein mirakel was geschied.

Helaas kon Marten Koopmans het niet nog mooier maken. Hij trof de sterke Piet Hoogland. Deze offerde in het late middenspel, op een vol bord, een paard op f2. Dit was het begin van het einde, al verzette Marten zich nog uit alle macht.

OPMARS PIET BOUMA

Ook in de interne competitie zijn verrassingen niet van de lucht.  In ronde 14 hield Jaap van der Pol Bernard Keizer vrij eenvoudig op remise. Piet Bouma won van Peter Smid, en  komt meteen in de winning mood! In ronde 15 verslaat hij, in een hangpartij, middenmoter Wiebe de Jong. Ondertussen heeft hij de rode lantaarn overgedragen aan Jaap van der Pol. En Bauke Vroom is na een wat stroeve start inmiddels opgerukt naar de tweede plaats, nog ruim achter koploper Mark Folbert. Bauke behaalde een zwaarbevochten winst op zijn naaste belager Cris J. Jellema.

De andere uitslagen en volledige ranglijst staan op deze site, onder ‘Competitie’.   

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven