Archive for the ‘Interne competitie’ Category

Pieter van Kammen remisekoning

De vice kampioen van vorig seizoen laat ook in deze competitie weer degelijk spel zien. Hij heeft de
misslagen van voorheen overwonnen, maar heeft nu moeite om zijn gecreëerde mogelijkheden te
benutten. Tegen Cris Jellema kreeg hij ook wel weer kansen, maar moest ook zelf deksels uitkijken.
Het spel golfde op en neer. In een scherpe stelling besloten beide kemphanen tot een sportieve
remise omdat beiden vonden dat de ander geen nederlaag verdiende. Het was Pieter zijn derde
puntendeling op rij, zij het wel tegen sterke spelers.
Koploper Mark Folbers had het niet gemakkelijk tegen Marten Koopmans, die rustig opende en
rokeerde. Mark opende meteen de aanval maar vergeefs. Sterker nog, hij verloor een pion.
Desondanks werden Mark’s dame en paard sterker dan Marten zijn dame en loper. Zij hengelden
twee pionnen binnen waarna een totale stukkenruil Mark een eenvoudige winst bezorgde.
Bernard Keizer opende agressief tegen Wiebe de Jong en won een pion. Wiebe reageerde alert maar
overspeelde zijn hand en verloor een toren tegen een paard en ook nog enkele pionnen. Zijn niet-
gerokeerde koning kwam in het nauw. Na nog weer een kwaliteitsverlies gaf hij op.
Alle Vlasma en Jos Visser gingen heel voorzichtig te werk. D stelling bleef in perfecte balans totdat Jos
onverhoeds een paard in liet staan. Hij gaf meteen op.
Douwe Kuipers opende als gewoonlijk hyper aanvallend. Tegen Jaap van der Pol kreeg hij vrij
pionnenspel op de koningsvleugel. Ondertussen kaapte Jaap nog wel een toren weg, maar kon niet
verhinderen dat Douwe’s aanval doorsloeg, naar partijwinst.
Riemer Sinia en Frank van Bolhuis speelden een energieke partij, met kansen over en weer. De
voordelige pionnenopstelling van Riemer gaf uiteindelijk de doorslag, na afruil van de resterende
stukken in het eindspel. Frank moest berusten in een wat zure nederlaag.
Dit lot trof ook Sjouke Sinia, tegen Hein-Bauke Visser. Na wat onschuldig pionnengeschuif knalde
zwart erin met een vroeg offer van toren én loper, om mat te forceren. Dit mislukte maar Sjouke had
de pech dat hij zijn gekoesterde materiaalvoorsprong moest inleveren voor een dreigende vrijpion.
Na dame ruil had Hein-Bauke een pionnenoverwicht, genoeg om deze bloedstollende partij te
winnen.
Overige uitslag: Bauke Vroom-Piet Bouma 1-0

Nieuwe competitieleider Mark Folbert fier aan kop

De competitie komt op stoom. Al vroeg op de avond greep Douwe Kuipers initiatief tegen Bauke, in
een hyper aanvallende partij. Hij verloor eerst een stuk maar kwam halverwege weer een stuk voor,
met matdreiging. Bauke voorkwam het ergste en hield goed stand met zijn pionnenmeerderheid.
Wel moest hij tenslotte berusten in remise. Slechter liep het af met Cris Jellema. Nadat hij het
aanvallende spel van Mark Folbert goed had gepareerd belandde hij in de tijdnoodfase weliswaar
even in een gewonnen eindspel. Maar Cris’ onnodig weggegeven pion gaf Mark vleugels en de kans
om te promoveren. Dat wachtte Cris niet af en gaf op. Waarmee Mark aantoont dat hij wel wat meer
kan dan ons netjes digitaal indelen. Marten Koopmans en Jaap van der Pol speelden een rustige,
evenwichtige pot. Gaandeweg zette Jaap zijn stukken wat meer op scherp en aanvallend, zonder erg
te hebben in Marten zijn slinkse verdediging én counterplannen. Ineens stond Jaap zijn niet-
gerokeerde koning mat. Een mooie mat toverde ook Wiebe de Jong op het bord. Tegen Riemer Sinia
had hij tevoren al rustig aan een overwicht gebouwd, nadat Riemer een paard had weggegeven.
Wiebe won na een schijnoffer van een toren via mat in drie. Piet Bouma kon na een regelmatige
opening al snel niet op tegen de aanvallende bedoelingen van Bernard Keizer. Hij verloor veel
materiaal in een woud van penningen en aftrekschaak en gaf sportief op. Datzelfde deed ook Sjouke
Sinia, maar wel pas na heftige strijd tegen Frank van Bolhuis. Deze meende zelfs dat zijn winst een
beetje onterecht was, gelet op de best aardige kansen voor Sjouke, zelfs in de eindstelling. Een
plusremise was er voor Pieter van Kammen, na zijn creatieve aanvalsspel tegen Alle Vlasma. Waarbij
Alle opviel door zijn secure verdediging. Voor Pieter waren de druiven zuur.

Overige uitslag: Peter Smit – Jos Visser 0-1.

Wedstrijdschakers weer los in Dokkum

Schaakclub De Donger opende het seizoen met de krachtmeting tussen kampioenskandidaten Cris
Jellema en Bauke Vroom. De laatste ging wat al te gretig op pionnenjacht, waarna hij een dubbele
aanval over zich heen kreeg, ten koste van een paard. Hij verdedigde zijn wankele stelling dapper
maar Jellema voerde het eindspel gedecideerd naar de winst.

Dit lukte Bernard Keizer niet, al zinde hij tegen Pieter van Kammen wel op wraak voor het dubbele verlies vorig jaar. In een voordelige stelling greep hij mis met een koningspion en verloor prompt een toren tegen loper. Door creatief spel won hij de kwaliteit terug en kreeg zowaar weer kansen. Maar in de hitte van de lange strijd koos hij voor een remise, die Pieter grif aannam.

Meerdere spelers openden met zetten die in vakantieoorden zijn uitgedacht. Zo koos Mark Folbert voor het Siciliaans, tegen Jos Visser. In deze wat verdedigende opzet wist hij een centrumpion weg te kapen. Visser’s beveiligers verloren terrein, zelfs ten koste van een toren voor een paard. Zijn hele stelling kraakte, waarna hij al snel de witte vlag hees.

Jaap van der Pol opende Spaans, tegen Peter Smit, die meteen op materaaljacht ging. Van der Pol overleefde en ontwikkelde tegelijkertijd zijn troepen. Hij voerde een slinkse combinatie uit en
won een paard. Zijn hele stelling werd winnend, waarna Peter al snel opgaf.

De gebroeders Sinia openden op zijn Italiaans. Hun marathonpartij ging heel lang gelijk op, totdat Sjouke zich in een gelijkwaardig eindspel, met twee koninginnen, pardoes liet mat zetten door Riemer.

In een levendige partij zocht Frank van Bolhuis volop de aanval, tegen Wiebe de Jong. Dit ging wel ten koste van een centrumpion. Naderhand gaf hij zelfs nog een toren, voor een loper en een pion. Maar zonder succes, omdat Wiebe hergroepeerde en tot een doorslaande tegenaanval kwam. Genoeg voor de
winst.

Overige uitslag: M.Koopmans – H.B.Visser 1-0.

Reitze Koopmans clubkampioen

Op de streekschaakclub ‘De Donger’ heeft Reitze Koopmans uit Leeuwarden, voorheen Dokkum, de interne competitie gewonnen. Na de corona-onderbreking greep hij al in februari de leiding en bleef ongeslagen. De andere man-in-vorm, Pieter van Kammen uit Damwâld, werd terecht tweede. Achter dit tweetal speelde zich een foutenfestival af waarvan Bauke Vroom de winnaar werd. 

 Op de laatste speelavond kon Bernard Keizer niet op tegen de slimme en degelijke Pieter van Kammen. Hij miste een ongebruikelijke paardensprong, verloor een pion en daarmee zijn hele strategie. Bauke Vroom maakt Piet Bouma al in de opening een toren afhandig waarna hij ook al vlot  de volle winst pakte. Wiebe de Jong schonk in een gambiet-opening Jaap van der Pol een verraderlijke voorsprong  van twee pionnen. Er volgde een heftige partij, waarin verlies van de koningin Jaap noodlottig werd. De strijd tussen Hein Bauke Visser en Frank van Bolhuis was evenwichtig. Een curieuze penning van paard en toren werd Frank fataal.

De rapid-competitie, van partijen met beperkte speeltijd, werd verrassend gewonnen door Jos Visser uit Ee. Hij bleef Bernard Keizer en Mark Folbert nipt voor.

De clubcompetitie van de Friese schaakbond is nog niet afgelopen, na de gedwongen corona-pauze. In de hoofdklasse is De Donger achterop geraakt en zal degradatie niet meer kunnen ontlopen. Wel won het viertal onlangs knap van Philidor 2. Amir Nicolai, Reitze Koopmans en Alle Vlasma haalden de punten binnen. Het tweede team is nog wel kansrijk, na winst in Britsum tegen Jurjen Tolsma 2. Het derde team is middenmoter. Zij wonnen van Bakkeveen 4.     

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Zoeken
Archieven