Archive for december, 2013

Schaken tussen kerst en oud en nieuw

Hierbij wil ik allereerst een ieder alvast een prettige kerst toewensen. Volgende week maandagavond 30 december is er wederom een schaakevent van De Donger. De bedoeling is dat er opnieuw een rapidtoernooi gehouden wordt. Ditmaal zullen de schaakliefhebbers ingedeeld worden in viertallen (op speelsterkte !), waarbij gestreden zal worden om vleesprijzen in de vorm van rollades, aangeboden door onze eigen herbergier Andries van der Meer. Het speeltempo is wederom 25 minuten p.p.p.p. en ook oud-leden, huisschakers enzovoort zijn  van harte welkom vanaf half acht 's avonds in de bovenzaal van Hotel van der Meer.

Met vriendelijke groeten EN namens het bestuur,

Alle Vlasma

 

Mooi gelijkspel de Donger

Afgelopen donderdag gingen we naar Stiens om het tegen de plaatselijke schaakclub Jurjen Talsma op te nemen. Door afwezigheid van een paar vaste waarden moest er een bord worden opgegeven zodat we direct al met een 1-0 achterstand begonnen.

Gelukkig speelde Jos Visser een goede partij en wist al gauw de stand gelijk te trekken. 

Ook Jan Odijk speelde goed en geholpen door zijn tegenstander kreeg hij materieel voorsprong en kon al snel het punt incasseren.  

Ditzelfde gold ook voor de partij van Cris Jellema die een toren kon insluiten zodat zijn tegenstander hem moest geven tegen een loper. Ook na nog een loper te veroveren moest Jellema toch nog secuur blijven spelen om een mataanval te pareren maar door goed af te wikkelen  kon ook hij zijn tegenstander tot opgave dwingen.  

Jurjen Talsma leit zich echter niet zomaar van zijn stuk brengen en vocht zich met twee winsten op bord 7 en 5  terug. Op deze borden speelden Luuk Pijl en Gosse Wiersma en vochtten als leeuwen maar uiteindelijk waren hun tegenstanders net even de bovenliggende partij.

Christiaan Houpst speelde ook een goede partij maar kon geen winst forceren zodat er een remise werd genoteerd.

Met een gelijke stand  op het scorebord speelde Wesley Kooistra een schitterende partij en even leek het erop dat hij in een vrij gesloten pionnen veld met een paard tegen loper de winst kon incasseren maar zijn geroutineerde tegenstander wist ook wel wat secuur spelen en goed verdedigen inhoudt zodat ook deze wedstrijd geen winnaar kende maar zeker ook geen verliezer. Derhalve heeft de Donger zich kranig verweerd en met een man minder een belangrijk matchpunt geincasseerd.

Uitslagen:

1 NN – Piet Hoogland 0-1 (regl)
2 Wesley Kooistra – Pieter Sinnema rem
3 Jan Odijk – Yme Brinksma 1-0
4 Christiaan Houpst – Marten Kroondijk rem
5 Gosse Wiersma – Geart A Nicolay 0-1
6. Cris Jellema – Jaap Overeem 1-0
7 Luuk Pijl – Tony Garcia 1-0
8 Jos Visser – Rene vd Vlist 1-0

De Donger 2 pakt koppositie met vechtschaak

 

Vol goede moed en in vliegende vaart vertrok het 2e team maandagavond naar Sportstad Akkrum Sud voor de confrontatie met Heerenveen. Gosse had z’n tomtom ingeschakeld dus kon het niet missen.Onderweg maakte het ding vreemde geluiden,naar later bleek waren dit snelheids overtredingen. Dominee Keizer met kaartlezer Peter bleven aan een touwtje achter Gosse hangen,dus kan dit een dure avond voor de club worden. Ido en Jan kwamen op eigen gelegenheid naar de korfbalhal,omdat zij op een steenworp afstand wonen.

Eenmaal achter het bord gezeten ging het als vanouds met het 2e team. Playing captain Douwe had dit keer geen tactische opstelling en zo won Jan de Groot in vliegende vaart van tegenstander Rinse v.d.Berg op bord 6. Op de 20e zet gaf Rinse pardoes een loper kado en wist Jan wel raad met het eindspel. Op bord 8 liet Peter Smit er geen twijfel over bestaan wie de beste papieren had. Na 2 uur spelen kon de tegenstander Leo Koot z’n koning omleggen in een hopeloze stand, 0 – 2 dus.

Aan bord 3 was Marten Koopmans in fel gevecht verwikkeld met Wiebe Oppenhuizen. Bij ongeveer gelijke stand bood Wiebe remise aan, die Marten, gezien de stand, mocht accepteren van de Captain.

Op bord 7 had Ido Elzinga zich inmiddels verslikt in een centrum pion van Jelle Broers,die dit na gedegen spel vakkundig uitspeelde en de 1e winst binnenhaalde 1,5  – 2,5 dus.

Aan bord 1 was Gosse in geweldige vorm en net als met z’n auto op de tomtom manoeuvreerde  hij met z’n paarden dwars door de stelling van de sterke Wim Visser. Toen Wim het onmogelijke van z’n verdedigen inzag was het 1,5 – 3,5.

Op bord 5 speelde Douwe Kuipers weer alles of niets en offerde hij in de opening 2 pionnen waardoor hij een geweldige aanval kreeg. Dit zag ook tegenstander Erik Klaassen die hierna alles probeerde af te ruilen, zodat Douwe in het eindspel te weinig materiaal overhield en nog even doorzette omdat z’n tegenstander in tijdnood verkeerde. Met nog 2 minuten voor Erik op de klok gaf Douwe zich gewonnen omdat een pion dreigde te promoveren. Het gevolg was dat de spanning weer opliep met de stand van 2,5 – 3,5.

Gelukkig hield Jos Visser op bord 4 het hoofd koel met een pion achterstand en knokte hij zich terug in een gewonnen positie. In een prachtig eindspel wist hij de vijandelijke Koning zo in het nauw te drijven, dat mat of stukwinst niet meer was te voorkomen. Hiermee was de winst binnen met de stand van 2,5  – 4,5.

Op bord 2 deed de nietsvermoedende Bernard Keizer er alles aan om tegenstander Piet v.d. Zee te verslaan. Ook hij kwam een pion achter,maar met een engeltje op het bord vocht hij dapper terug. Tenslotte ontknoopte zich in het eindspel een geweldig gevecht met aan weerszijden een paard en de dame in de hoofdrol. Het was uiteindelijk toch de vechtlustige Keizer die een prachtige matcombinatie opzette en z’n tegenstander ontredderd met lege handen liet zitten.

De thuisreis ging in aanmerkelijk langzamer tempo en werd er druk gespeculeerd over een aanstaand kampioenschap. Hierbij negeerde Gosse zelfs de tomtom en kwamen we over binnenwegen eindelijk om 1 uur thuis !!

Playing captain, Douwe Kuipers.
 

De Donger 3 wint voor de derde keer op rij

Op 9 december speelde ons derde team de tweede uitwedstrijd (in Drachten tegen DSC-3) ; Patrick Keizer vervangt heit Roland v/d Veen die verhinderd is vanwege z'n werkzaamheden ; voor de rest speelt de Donger met de standaard opstelling . In het piepkleine benauwde bijspeelzaaltje worden we welkom geheten door de captain van DSC en de scheidsrechter . Om kwart voor 8 exact starten we ondanks de nog niet gearriveerde Jan de Groot . Als hij toch 3 minuten later binnenstormt stemt de wedstrijdleiding gelukkig toe ondergetekende op bord 1 af te lossen na de opening E4 door wit.
 
Al binnen het uur biedt Jan met als tegenstander DSC-captain Albert Althuis (rating 1280) remise aan na een massale gelijkopgaande stukkenafruil resulterend in uiteindelijk 2 torens en 6 pionnen voor beide schakers . Nestor Albert accepteert dit aanbod met graagte.
 
Onze jeugdige invaller Patrick brengt ondertussen op het vierde bord de ervaren Albert Jan Meijer (rating 1255) in grote verlegenheid door op de A-lijn de zwarte pion onstuitbaar te doen promoveren tot een extra dame. Kort daarop wordt de balans opgemaakt van een hevige strijd met nog op het bord dame /toren en 4 pionnen voor beiden , echter onze Patrick heeft nog die mooie lady extra verkregen hetgeen leidt tot versnelde opgaaf door Albert Jan : 1,5-0,5 voor de Donger! Een waarlijk schitterende prestatie van onze jongeling.
 
Daarnaast speelt Jaap v/d Pol op bord 3 tegen de sympathieke Rieteke Otten (rating 1092) . Na een ruim uur schenk Rieteke zomaar een paard aan onze Jaap (foutje , bedankt) . Even later lijkt Jaap exact hetzelfde te doen , maar DSC overziet direct mat door Jaap met de witte dame , een echt stukoffer is hier de enig juiste benaming ; resultante 2,5-0,5 voor de Donger , ergo opnieuw teamwinst! Het pleit voor Rieteke dat ze nadien de partij met ondergetekende naspeelt en analyseert en notities maakt van door haar gemaakte fouten.
 
Op het tweede bord ontmoet Theo de Jong Jaap te Velde (rating 1194) ; er ontwikkelt zich een vrij gecompliceerde stelling met op de 18 zet stukwinst door zwart tegen een pion . Daarna neemt Theo duidelijk het initiatief en drukt DSC in een steeds zwaardere wurggreep. Duidelijk wordt dat de winst voor Theo voor het grijpen ligt , echter gaandeweg verbruikt hij heel wat tijd en komt door enige verkeerde keuzes niet snel door de DSC-stelling heen . Op advies van de Donger-captain biedt Theo zo rond kwart voor 11 remise aan , hetgeen gretig wordt geaccepteerd door tegenstander Jaap. Eindstand dus een keurige 3-1 voor ons team en een (gedeelde) koppositie in klasse 5.
 
Volgende maand zijn we vrij ; op 4 februari spelen we thuis tegen Gorredijk. De spirit is goed, zo doorgaan! 

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief