Archive for september, 2015

NOTULEN JAARVERGADERING SCHAAKCLUB DE DONGER 2015

Datum: Dinsdag 22 september 2015

Plaats: Dokkum

 

Aanwezig: 21 leden

 

Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij refereert nog even aan het groeiend aantal leden. Ook worden we door de FSB gecomplimenteerd voor het organiseren van het pleinschaken en de schaaknacht.

Mededelingen en ingekomen stukken: De secretaris meldt dat hij binnengekomen mails zal doorsturen aan de leden. Dit betreft o.a. nieuwsbrieven van de bond en toernooien die elders worden georganiseerd.

Notulen: De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.

– Er wordt gevraagd naar de prijzenkast. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende keer.

– Luuk zal worden gevraagd om onze materiaalkast op te ruimen.

 

Jaarverslag penningmeester: Douwe neemt puntsgewijs de jaarrekening en de begroting voor komend seizoen door. Er komen een paar vragen van de clubleden, deze worden keurig door Douwe beantwoord.

– De kascommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken tijdens de jaarlijkse controle.

– De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Alle Vlasma en Riemer Sinia. Frank van Bolhuis biedt zich aan als reserve.
– Frank vraagt nog naar de zaalhuur. Hij is van mening dat dit veel goedkoper kan. Wim neemt dit op met Andries.

– De contributie blijft wederom hetzelfde.

 

Jeugdschaken: We zitten inmiddels op 6 beginners en 6 gevorderden. Er zit dus groei in.

 

 

Samenstelling bestuur: Wim gaat rouleren met Bernard. Zij gaan proberen om er om de week te zijn.

– Roland blijft secretaris, Alle gaat hem ondersteunen in bepaalde zaken. Jan Odijk gaat de OLA-administratie doen.

– Er wordt om een nieuwe penningmeester gevraagd, graag aanmelden bij Wim of Douwe.

Interne competitie: De bekers worden door de voorzitter uitgereikt aan de desbetreffende speler.

– Wim vraagt naar de indelingen van de speelavonden van afgelopen seizoen. Dit is goed bevallen.

– Douwe Kuipers heeft een idee over de tweede ronde, hoe die in te vullen. We komen er nu niet uit, Jan Odijk wordt gevraagd om hier een opzetje van te maken.

-Wij als bestuur gaan kijken naar de ratingprijs, hoe we deze gaan berekenen.

Toernooien: We gaan weer een Grand prix toernooi organiseren en een seniorentoernooi. Het is de 45ste keer dat dit seniorentournooi wordt gehouden! Piet Hania en Petrus Kooistra worden expliciet door onze voorzitter gevraagd om dan te komen.

– In mei 2016 zal wederom een schaaknacht worden georganiseerd.

Externe competitie: We hopen weer 3 externe teams op de been te brengen.

– We hebben ons opgegeven bij de FSB om de slotronde te organiseren.

– Theo maakt zich zorgen over het KNOF. Afgesproken wordt dat hiervoor meer reclame gemaakt wordt. Ook wordt het meedoen gratis.

– Jan Posch vraagt wat de voorwaarden zijn voor indeling voor externe competitie. Voorwaarden staan op de website.

 

Inschrijving KvK: Deze inschrijving loopt nog, verwacht wordt dat dat voor december dit jaar gebeurd.

 

Terugkoppeling FSB-najaarsvergadering: Er was een demonstratie voor een schaaktool, het betreft een zelflerend mechanisme.

– Er is een nieuwe jeugdleider bij de FSB. Hij roept op korte termijn alle jeugdleiders op om te brainstormen hoe de jeugd weer aan het schaken te krijgen.

– Ons eerste team heeft een nieuwe klok mogen ontvangen.

Rondvraag: Jan Posch vindt dat de stukjes zoals die door de leden worden ingeleverd, textueel onherkenbaar op de website komen te staan. Er wordt gevraagd of er van iedere partij een stukje kan worden geschreven, Alle gaat deze dan op de site zetten. Jan Posch vindt de site ook verouderd, dit is niet iedereen met hem eens.

– Jan Posch pleit ervoor om een barrage te spelen als 2 mensen gelijk als hoogste eindigen. Wim, Jan Posch, Cristiaan, Bauke en Jan Odijk gaan een commissie vormen om dit verder te bespreken.

– Durk vraagt of bij de volgende begroting de cijfers goed onder elkaar kunnen komen te staan.

– Jan Odijk vraagt of de notulen eerder gemaakt kunnen worden.

– Gerben vraagt om het reglement voor het districtstoernooi te veranderen. Dit wordt door dezelfde commissie besproken. Wim neemt hierin het voortouw.

 

Afsluiting: De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

 

Na afloop is er door een aantal liefhebbers nog gesnelschaakt.

 

Dokkum, 22 september 2015

 

Roland van der Veen

Secretaris Schaakclub de Donger

 

 

 

 

Schaker Jan Posch leidt in Dokkum

De clubtopscorer van 2014, Jan Posch uit Oostermeer, is het nieuwe seizoen van sc De Donger foutloos begonnen. Afgelopen dinsdag won hij ook zijn tweede partij. Zijn grootste concurrent lijkt Ferwerter Robert Stallinga te worden. Hij overtroefde oud-kampioen Durk Wassenaar.

Tegen Bauke Vroom kreeg Jan Posch het in de opening moeilijk maar overleefde. Later werden zijn verbonden centrumpionnen een onverslaanbaar peloton. Robert Stallinga bleef urenlang uren zoeken naar een gaatje in de verdediging van Wassenaar. Tegen middernacht promoveerden beiden een pion tot koningin. Maar na de afruil van deze dames was Roberts koning de baas in het pionneneindspel en won.

In zijn beproefde stijl bestormde Douwe Kuipers de stelling van Roland van der Veen. Hij overzag echter een giftige pion,wat hem de dame kostte en daarna de partij.

Tegen Nathalie Steringa kreeg Cris-Jolmer Jellema al snel een overwicht maar wist niet door te drukken. Beiden vonden steeds de goede verdediging  tegen aanvallen over en weer. Laat op de avond en in eindnood waren beiden blij met remise.

Eerder waren Bernard Keizer en Wim Akkerman dat ook al, na een ingewikkelde manoeuvreerpartij. Wim kreeg een pion voorsprong maar Bernard vlocht enkele gevaarlijke penningen in de stelling. Op winst spelen werd beiden te hachelijk.

Jos Visser wist met zijn beruchte Oerang-oetan opening weinig te bereiken tegen Alle Vlasma. Deze kreeg zelfs aanvalskansen maar te weinig voor de winst. Remise derhalve.

Een heel knappe remise scoorde Riemer Sinia tegen de sterker geachte Marten Koopmans. Minstens zo verrassend was de eerste winstpartij van de jonge Nils Venema, tegen wedstrijdschaker Patrick Keizer.

Overige uitslagen: P. van Kammen – Christiaan Houpst remise, P. Hania – P. Smit remise, Th. De Jong – F. van Bolhuis 1-0

Schaakcompetitie in Dokkum weer begonnen

Van de  schaakcompetitie in Dokkum zijn de eerste twee ronden gespeeld. Nadat in de 1e ronde een eerste schifting had plaatsgevonden, kwamen in ronde 2 een aantal interessante partijen uit de indeling.

Luuk Pijl speelde tegen Bauke Vroom de spectaculaire Bird opening, waarbij in een snel tempo de Dames  en een aantal stukken van het bord weg vlogen. Met een paard probeerde Pijl de zwarte stelling open te breken, maar de viervoeter raakte opgesloten en ging verloren.  Pijl zag in dat  door dit materiaalverlies doorspelen zinloos was en gaf op.

Jan Odijk en Alle Vlasma speelden ook op het scherpst van de snede, tot Vlasma een foutieve loperzet deed. Hierdoor raakte zijn stelling in onbalans. Odijk wist wel raad met dit buitenkansje en begon een sterke aanval, waarna Vlasma opgaf wegens dreigend materiaalverlies.

Wim Akkerman kwam tegen Jos Visser na een Siciliaanse opening iets minder te staan. Visser gaf daarop zijn opponent de kans  zijn loper te offeren tegen drie pionnen.  Hiermee  was de angel  uit het spel en werd al vlot remise overeengekomen.

Riemer Sinia en Piet Hania speelden een spectaculaire Siciliaan via een zee van aanvallen van beide kanten waarbij de beide Dames van het toneel verdwenen. In het eindspel vond Sinia een meesterzet, waarop Hania vol respect de remise aanbood  en kreeg.

Overige uitslagen: CJ Jellema-J.Posch 0-1; M. Koopmans-P.van Kammen 0-1;D.Wassenaar-N.Steringa ½-½;B. Keizer-D. Kuipers ½-½;P.Smit-R. vd Veen 0-1;P. Keizer-T.de Jong ½-½;F. van Bolhuis-P.Kooistra 1-0.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief