Archive for the ‘Jeugdschaken’ Category

Afsluiting jeugdschaakseizoen

Vrijdagmiddag 26 april 2024 werd het jeugdschaakseizoen feestelijk
afgesloten, op de vaste speellocatie in de bibliotheek van Dokkum. Sterke
winnaar van de competitie was Keo van der Bij, uit Raard. Op ruime
achterstand streden Ruben Zarojan en Daniël van der Kooi wekenlang om de
tweede plaats. Ruben won uiteindelijk, mede door enkele absenties van
Daniël. Niet ver achter hen werden Nills Kroodsma, Enes Adiguzel  en Thobin
Gorter vierde, vijfde en zesde, gevolgd door Aage Camies, Thijs Jeske,
Werner Meinsma, Finn Bouman, Timme Vos, Niek Sipma en Luuk Bosgraaf.
Helaas kon de voorgenomen diplomering, van de Stappen 1, 2 en 3 niet
plaatsvinden door onverwacht uitvallen van de FSB-examinator Egbert Bergsma.
Na telefonisch contact bleek hij ziek thuis te zijn, in Franeker. Deze
serieuze afsluiting van onze schaakseizoen staat nu voorlopig gepland op
vrijdag 17 mei, 15.00 uur in bibliotheek Dokkum.
Tekst: Bernard Keizer (bgkeizer@knid.nl,  06-57752354)

Hendrik Heikamp wint GP-toernooi Dokkum

Zestig jonge schakers, tussen 6 en 16 jaar oud, bekampten elkaar zatermiddag 14 januari in Dokkum. In
de intieme zalen van gebouw Nehemia waren zij verdeeld over poules van 6 en 8 spelers, naar
ratingsterkte. Na ruim drie en half uur denkwerk en strijd bleek Hendrik Heikamp uit Twijzel onbetwist de
sterkste, met een 100 % score!

Het Dokkumer toernooi werd voor de 51e keer gehouden. Opvallend was dit maal de ruime
vertegenwordiging van spelers uit de omliggende regio. Een derde deel van de deelnemers waren lid van
de verenigingen De Donger, uit Dokkum, De Twee Kastelen, uit Buitenpost, en Schaakwoude, uit
Damwâld. Zij wonnen ook een evenredig deel van de prijzen, die bestonden uit drie bekers per groep.
Naast winnaar Heikamp, van DTK, viel ook Ruben Zarojan, van De Donger, op met een 100 % score. Hij
speelde pas zijn eerste toernooi. Dit laatste gold ook voor beker-winnaars Enes en Werner van de Donger.
En wellicht idem dito voor jonge talenten van elders. Het meeste eremetaal ging naar De Paardesprong,
uit Groningen, op de voet gevolgd door De Donger en Schaakwoude.

Voor de vele meegekomen ouders en begeleiders waren een koffie- annex leeskamer en een ruime
entreehal beschikbaar. Zodoende bleven de speelzalen prima leefbaar voor de schakers.
De gedetailleerde uitslag:

Groep A:
1. Hendrik Heikamp, Twijzel
2. Ghilon Etienne, Groningen
3. Dagmar Luijcks, Musselkanaal

Groep B:
1. Bram Baarspul, Haren
2. Hylke Noordhof, Groningen
3. Simon Botter, Leeuwarden

Groep C:
1. Ben Kruize, Groningen
2. Dennis Bezemer, Ureterp
3. Yuan Li Ma, Groningen

Groep D:
1. Jesse Pijper, Niekerk
2. Wessel Dijkstra, Assen
3. Steijn Hoekstra, De Valom

Groep E:
1. Ritske Tulner, Akkrum
2. Timo Kuipers, Ten Boer
3. Vincent Greven, Ten Boer

Groep F:
1.Steph van der Scheur, Groningen
2. Nills Kroodsma, Janum
3. Enes Adiguzel, Dokkum

Groep G:
1. Ruben Zarojan, Dokkum
2. Ruben Rozenga, Damwâld
3. Matthijs Dijkstra, Damwâld

Groep H:
1. Klaas-Jan Helmantel, Haren
2. Elon Steeds, Gorredijk
3. Werner Meinsma, Dokkum


De Donger schaakt wisselvallig

Zo wisselvallig als ons winterweer speelden de viertallen van  sc De Donger vorige week tegen Friese clubs. In de kantine van De Doelstien won het eerste team nog wel strak van NEO, uit Burgum. Kopman Amir Nicolai, huidig Fries kampioen, drukte de sterke Sjoerd Hoekstra langzaam maar zeker van het bord. Eerder kon Mark Folbert al profiteren van een grote fout van Jurjen Wedzinga. Daarna was Olaf Cliteur in een complexe stelling tevreden met remise, evenals tenslotte ook Cris J.Jellema.

In St. Jacobiparochie, bij Lasker, de schaakclub van het Bildt, was De Donger 2 zo goed als kansloos. In Corona-tijd werden zij bijna toevallig kampioen en promoveerden. Zij overleefden vorig jaar in klasse 1A, maar slikken nu louter nederlagen. Routinier Alle Vlasma, invaller Gosse Wiersma en liefhebber Jos Visser verloren achter elkaar. Captain Bernard Keizer kon zo waar nog iets van de eer redden, met een zuinige remise.

In Bolsward ervoer De Donger 3 de kracht van het ongelukkig gedegradeerde Westergoo. De gebroeders Sinia, Sjouke en Riemer, kwamen tekort tegen FSB-secretaris Harm-Jan Dijkstra en de jonge Thijs Blaeser. Remises van Gosse Wiersma en Wiebe de Jong konden de wedstrijd niet meer laten kantelen.

Ronduit succesvol was De Donger 4, het nieuwe team van youngsters aangevuld met captain Frank van Bolhuis en oud-trainer Douwe Kuipers. In Bakkeveen deklasseerden zij in een mum van tijd het lokale vierde team. Marina de Haan won zelfs door mat in 9 zetten! Ook Teun Meindersma en Luca Wijnstra namen geen halve maatregelen. Frank van Bolhuis kon daarna volstaan met een plus-remise.

Schaakclub De Donger telt momenteel meer dan dertig leden en speelt op dinsdagavond in de kantine van sporthal De Doelstien. Op vrijdagmiddag speelt de jeugdafdeling in de bibliotheek. 

Jeugdschaak competitie  en diplomaschaak van Schaakclub de Donger

Op vrijdagmiddag  21 mei   werd het jeugdseizoen  2022-2023  afgesloten met opleiding, diplomaschaak en de winnaars van de jeugd competitie. Onder de bezielende leiding  van  Bernard Keizer en Piet  Bouma   werd de jeugd getraind voor  het diplomaschaak.  De acht  kandidaten  slaagden met vlag en wimpel tot tevredenheid  diploma consul  Egbert Bergsma van de Friese  Schaakbond.

Zweten voor het diploma ….

Hoera ! Allemaal geslaagd !

Daarna  werden de prijswinnaars   van de competitie in het zonnetje gezet.  Wederom  werd Daniël Visser  weer  de clubkampioen  (2022-2023). Keo  van der Bij   werd tweede en  Rens Dijkstra derde.   In totaal deden  dertien   deelnemers  mee aan de jeugdschaak competitie. De foto’s werden gemaakt door “foto’s Pyt” !

In september 2023 start een nieuw jeugdschaak-seizoen, met ook weer lessen voor beginners. Aanmelding vooraf is welkom via e-mail: jeugdschaakclub@outlook.com. Informatie is te vinden op www.dedonger.nl

Met vriendelijke groeten,

Bernard, Piet, Alle en Fokelisa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven