Archive for the ‘Interne competitie’ Category

Reitze Koopmans clubkampioen

Op de streekschaakclub ‘De Donger’ heeft Reitze Koopmans uit Leeuwarden, voorheen Dokkum, de interne competitie gewonnen. Na de corona-onderbreking greep hij al in februari de leiding en bleef ongeslagen. De andere man-in-vorm, Pieter van Kammen uit Damwâld, werd terecht tweede. Achter dit tweetal speelde zich een foutenfestival af waarvan Bauke Vroom de winnaar werd. 

 Op de laatste speelavond kon Bernard Keizer niet op tegen de slimme en degelijke Pieter van Kammen. Hij miste een ongebruikelijke paardensprong, verloor een pion en daarmee zijn hele strategie. Bauke Vroom maakt Piet Bouma al in de opening een toren afhandig waarna hij ook al vlot  de volle winst pakte. Wiebe de Jong schonk in een gambiet-opening Jaap van der Pol een verraderlijke voorsprong  van twee pionnen. Er volgde een heftige partij, waarin verlies van de koningin Jaap noodlottig werd. De strijd tussen Hein Bauke Visser en Frank van Bolhuis was evenwichtig. Een curieuze penning van paard en toren werd Frank fataal.

De rapid-competitie, van partijen met beperkte speeltijd, werd verrassend gewonnen door Jos Visser uit Ee. Hij bleef Bernard Keizer en Mark Folbert nipt voor.

De clubcompetitie van de Friese schaakbond is nog niet afgelopen, na de gedwongen corona-pauze. In de hoofdklasse is De Donger achterop geraakt en zal degradatie niet meer kunnen ontlopen. Wel won het viertal onlangs knap van Philidor 2. Amir Nicolai, Reitze Koopmans en Alle Vlasma haalden de punten binnen. Het tweede team is nog wel kansrijk, na winst in Britsum tegen Jurjen Tolsma 2. Het derde team is middenmoter. Zij wonnen van Bakkeveen 4.     

Opmars Pieter van Kammen

In de interne competitie heeft Pieter van Kammen de ongenaakbare koploper Reitze Koopmans in het vizier gekregen. Tegen Mark Folbert verdedigde hij zich secuur tegen de witte pionnenstorm door het midden. Pieter ontzenuwde alle gevaar, won een paar pionnen en speelde de lange partij rustig uit naar winst.

In eveneens een open aanvalspartij nam Gosse Wiersma nogal wat risico, tegen Marten Koopmans. Diens ene sublieme inval werd hem te machtig, kostte zelfs de dame en dus de partij.

Wiebe de Jong verrekende zich in de opening, tegen Bernard Keizer, en verloor een paard. Of erger, alle verband was uit zijn stelling waarna ook nog een loper sneuvelde. Daarna was er voor hem geen houden meer aan.

Alsof het snelschaak was ruilden Sjouke Sinia en Jaap van der Pol in een oogwenk het halve bord leeg. In de resterende pionnenstelling zagen beiden geen brood meer en besloten tot remise.

Piet Bouma verloor tegen Douwe Kuipers onnodig een paard. Noodgedwongen zette hij daarna al zijn kaarten op de promotie van zijn vrijpion, tot koningin. Dit mislukte echter waarna hij sportief opgaf.

Na een voortvarende opening met beide centrumpionnen, geholpen door de paarden, kreeg Riemer Sinia een overwicht op Hein-Bauke Visser. Door een vork verloor hij evenwel een loper. Na een geduldig eindspel trok visser tenslotte aan het langste eind.

In de externe competitie kon De Donger thuis geen potten breken tegen sc Sneek. Zonder aanwijsbare blunders maar ook bij gebrek aan creatieve invallen werden Amir Nicolai, Olaf Cliteur, Cris J. Jellema en Reitze Koopmans alle vier verslagen. Uitslag: 0-4  

Piet Bouma smaakt het zoet van de overwinning

In de 14e competitieronde trof Piet Bouma ons oud-lid Hein-Bauke Visser. Deze was het schaken nog niet verleerd en bouwde een overwicht op, maar kwam niet door Piet’s verdediging heen. Sterker, ineens bleek diens vrijpion te kunnen promoveren en kon hij zijn eerste winstpartij noteren.

Koploper Reitze Koopmans kon, in zijn bekende, berekenende stijl, tegen Pieter van Kammen geen potten breken. Hij mocht blij zijn met remise.

Dat gold eigenlijk ook voor Gosse Wiersma. Vanuit zijn geliefde Bird-opening stond hij even overwegend, tegen Alle Vlasma. Na een misgreep verloor hij echter een kwaliteit. De vastheid van de stelling leverde hem echter nog een half punt op.

De volle buit was er wel voor Mark Folbert. Want Jos Visser offerde al snel een pion, voor initiatief, maar moest daarna dameruil toestaan. In het eindspel verloor Jos nog een pion en daarmee de partij.

De strijdbaarheid van Douwe Kuipers werd weer eens beloond. Marten Koopmans meende nog te ontsnappen door een ongedekt paard te slaan. Het werd zijn Paard van Troje.

Wiebe de Jong en Frank van Bolhuis speelden een lange, evenwichtige partij. Na dameruil belandden zij al snel in het eindspel. Doordat Frank uiteindelijk een toren in liet staan kreeg Wiebe de winst cadeau.

Tegen Jaap van der Pol kreeg Bernard Keizer na een afruil het loperpaar en sterke velden in handen. Daarna bouwde hij aan een onweerstaanbare aanval.

Reitze Koopmans leidt op De Donger

De schakers uit Dokkum en omstreken sparen elkaar niet in hun weer opgestarte competitie. De kortere speelduur, tot 22.00 uur,  voorkomt bovendien marathonpartijen. In dit spektakel loopt Reitze Koopmans sneaky uit op zijn concurrenten. Oud-kampioenen Cris J. Jellema en Bernard Keizer zijn al weggezakt naar de middenmoot. Ondertussen melden nieuwe liefhebbers zich op dinsdagavond  in het Bowlingcentrum en heeft De Donger weer meer dan 20 spelende leden. 

Na een kalme Engelse opening belandden Bernard Keizer en Reitze Koopmans in een gedrongen maar spannend middenspel. Vlak voordat Bernard een aanval zou inzetten gaf hij een pion weg. Via rigoureus afruilen kon Reitze zijn extra pion tot koningin laten promoveren en winnen. De getruukte te Gosse  Wiersma liet zien dat een getrainde denksporter op hoge leeftijd succesvol kan zijn. Hij verraste de op papier sterkere Bauke Vroom met een fantasie-opening. Onder druk gezet greep Bauke mis en ook hij verloor door pionpromotie. Alle Vlasma won verdiend van Cris Jellema. Hij begon gewaagd met een pionoffer.  Later  verdiende hij geen extra dame door promotie maar wist  die van Cris in levende lijve te veroveren. Ook Douwe Kuipers probeerde met een pionoffer ruimte en overwicht te krijgen, tegen Mark Folbert. Na verlies van nog een pion raakte hij echter verdwaald in een moeilijk toreneindspel en gaf sportief op. Sjouke Sinia wist Pieter van Kammen lang van zich af te houden, via de beruchte kaalslag door afruil. Uiteindelijk gaf hij een stuk weg en kon opgeven. Broer Riemer verging het niet veel beter. Hij verwaarloosde in zijn opening, tegen Jaap van der Pol, zijn centrale velden en liet teveel stukken ongebruikt. Een voortijdig mat was zijn lot. Veel voorzichtiger manoeuvreerden Piet Bouma en Frank van Bolhuis. Onder grote druk van Bouma vond van Bolhuis via een eeuwig schaak nog net  de weg naar remise.

Overige uitslagen: M.Koopmans – J. Visser 0-1; H.B.Visser – W. de Jong 0-1.      

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven